Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 februari 2017

Commissie Ruimte in februari 2017

Bestemmingsplan Landgoederen & Groene Gebieden
De commissie Ruimte besloeg deze maand twee avonden. Op donderdag 17 februari hadden we het vooral over het Bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden, dat over de helft van het Heemsteedse grondgebied gaat. Zo’n bestemmingsplan moet eens per 10 jaar bijgewerkt worden. De vraag was nu of deze versie van 642 pagina’s(!) de inspraak in mag gaan. Er waren maar liefst 8 insprekers over dit onderwerp. Vooral het plan voor de de zuidstrook van de Hartenkamp, waarop volgens een in 2007 gegeven vergunning gebouwd mag worden, stuitte op weerstand. Om het plan niet te vertragen is geadviseerd dat deel eruit te halen en er later nog een keer over te praten.

Kruispunt Camplaan-Heemsteedse Dreef
Ook kwam het onderzoek naar de effecten van stoplichten (VRI in jargon, VerkeersRegelInstallatie) op het kruispunt Camplaan-Heemsteedse Dreef aan bod. Dit kruispunt is druk en gevaarlijk en het is goed dat er iets aan gebeurt. Of dat stoplichten moeten zijn, is echter nog de vraag. De wethouder laat nu alle opties onderzoeken: een rotonde, voorrangskruispunt, plateau e.d. en gaat met de omwonenden verder praten. We zien dan later welke mogelijkheden er zijn en wat ze kosten.

Fietsparkeren bij het station
Op maandag 20 februari was de tweede vergadering van Ruimte deze maand. We hadden het eerst over het plan voor het fietsparkeren bij het station waar nu veel te weinig plekken zijn. De gemeente plaatst op korte termijn rekken erbij (145 plaatsen) en zodra zicht is op de bijdrage van ProRail, wordt, volgens dit plan, nog een groot aantal plekken (1750) bijgebouwd, zowel door de huidige plekken tweehoog te maken als door extra plekken te bouwen. Wij raadden de wethouder aan goed te letten op de geschiktheid van de rekken voor alle typen fietsen, met of zonder kratjes, dikke banden etc.

Wilhelminaplein
Ook kwam het plan voor het Wilhelminaplein te sprake, waarover de bewoners het nu gelukkig grotendeels eens zijn. Het plein gaat in juni op de schop zodat het eind van het jaar klaar is.

Communicatie afvalscheiding
Vervolgens spraken we over de communicatie rond het invoeren van de nieuwe manier van afvalscheiding. Er wordt een enquête gehouden om te peilen wat de inwoners vinden van de verschillende mogelijkheden, er komt een bewonersbijeenkomst en er vindt een ‘afvalbattle’ plaats. Het gaat dan om de vraag: wil je een extra bak in de tuin of wil je je restafval naar een container brengen? We raadden de wethouder aan alle voor- en nadelen en kosten duidelijk voor het voetlicht te brengen. Welke optie gekozen wordt, bepalen we als alle meningen verzameld zijn. Nu gaat onze voorkeur uit naar twee bakken en het wegbrengen van restafval omdat de resultaten daarvan het beste zijn. Maar we zijn benieuwd wat er uit de bewonerspeiling komt.