Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 juni 2017

Commissie Samenleving in juni: Paswerk, Vervoer, scholen

Aan het begin van de vergadering sprak dhr. Ben Cüsters, bestuurder van schoolbestuur Salomo, in over het ruimtetekort van de Nicolaas Beets-school. Wethouder Nieuwland gaf aan dat er in totaal Heemstede geen tekort aan ruimte is voor onderwijs omdat de Valkenburgschool ruimte over heeft en dat gewerkt wordt aan een beleidsstuk over schoolhuisvesting. We wachten die nota af.

Paswerk
Bij Paswerk is sprake van oplopende tekorten als gevolg van de verminderende jaarbijdrage van het Rijk. D66 is positief over de ontwerpbegroting en het verbeterplan waarin efficiëntie en kostenbesparing centraal staan. Aangezien Paswerk een sterfhuisconstructie is, komt in de toekomst de locatie in Cruquius beschikbaar voor verkoop. Tot die tijd wordt gekeken naar een optimale exploitatie van de locatie. Hiervoor werd een aantal adviezen gegeven.

Vervoersaanbod Heemstede
De motie ‘Mobiliteit voor iedereen’ mondde uit in een plan voor de aanschaf van een extra buurtbus. Hiervoor is maximaal €100.000 nodig. Het plan ging ook in op extra buslijnen. De wethouders zegde toe de vinger aan de pols te houden en zodra mogelijk en zinvol met een evaluatie te komen. De commissie was akkoord met het plan; het wordt een hamerstuk tijdens de raadsvergadering.

Scholen
Tot slot ging het over het plaatsingsbeleid op de basisscholen in Haarlem. De scholenbesturen willen graag een centrale aanmeldingsprocedure om dubbele inschrijvingen te voorkomen.  D66 is hier echter geen voorstander van omdat wij vinden dat ouders keuzevrijheid van onderwijs moeten hebben. De commissie besloot om voor een volgende vergadering een vertegenwoordiger van de scholenbesturen uit te nodigen om de zaak toe te lichten. Wordt vervolgd.