Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 september 2017

Commissie Middelen september: Eneco

Gemeente moet niet beleggen in een commercieel bedrijf 

Het belangrijkste onderwerp deze vergadering was het principe tot verkoop van de aandelen Eneco. De aandelen Eneco zijn voor 100% in bezit van 53 gemeenten, waaronder Heemstede. Rotterdam, Den Haag en Dordrecht bezitten de meeste aandelen (resp. 31,69%, 16,55% en 9,05%) en hebben aangeven deze aandelen te willen verkopen. Dit is mogelijk nu Eneco per 31 januari 2017 gesplitst is in een netwerkbedrijf (Stedin) en een energiebedrijf (Eneco). De wettelijke taken liggen bij Stedin en Eneco is nu een energieleverancier geworden als alle andere. Heemstede bezit 0,9% van de aandelen in Eneco.

Principebesluit voor 31 oktober 2017
Voor 31 oktober moeten alle gemeentelijke aandeelhouders een principebesluit nemen of ze de aandelen willen houden of afbouwen (in fasen verkopen). De definitieve besluitvorming volgt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Discussie over duurzaamheid
In het land is een tamelijk felle discussie ontbrand over de verkoop van de aandelen. Eneco scoort, vergeleken met andere energiebedrijven, goed op het aspect duurzaamheid. Sommige gemeenten en partijen, in Heemstede met name PvdA en GroenLinks, willen dat dit zo blijft en dat de overheid daarom de aandelen moet vasthouden. Een ander punt daarbij is de werkgelegenheid.

D66: overheid moet niet beleggen 
Onze D66-fractie vindt dat het geen taak van de overheid is om aandelen te bezitten in commerciële bedrijven. Het bevorderen van duurzaamheid vinden we zeer belangrijk, net als werkgelegenheid. Maar volgens ons moet een gemeente niet beleggen met belastinggeld om deze zaken te bewerkstelligen. Wij denken dat je doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en werkgelegenheid anders, en veel effectiever en efficiënter, kan bereiken door middel van de normale beleidsinstrumenten van een overheid.

Zeggenschap beperkt
Minder principieel maar wel belangrijk is dat het stellen van allerlei eisen aan toekomstige andere aandeelhouders de prijs die we voor onze aandelen zullen krijgen flink zal drukken. Bovendien is de zeggenschap van een aandeelhoudende overheid te midden van concurrerende marktpartijen behoorlijk beperkt: een overheid kan marktpartijen in een algemene vergadering van aandeelhouders immers niet de les lezen, noch kan ze een commercieel bedrijf aansturen.

Kortom: dit wordt nog een interessante discussie in de komende raadsvergadering.