Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 september 2017

Commissie Ruimte september 2017

Brug bij Park Meermond
Veel discussie was er over de brug die het pontje bij Park Meermond moet vervangen. Dit pontje is ooit cadeau gedaan door de provincie als onderdeel van een recreatieve fiets- en wandelroute. Ook de fietstunnel onder de N201 maakt daar deel van uit. Na jaren van storingen aan het pontje (waaraan inmiddels al €55.000 is uitgegeven) wil het college een brug aanleggen die €200.000 kost. De bewoners van woonboten naast de geplande brug vrezen overlast.

D66 stemde voor de brug: onderzoek naar een goed werkend pontje heeft immers niets opgeleverd. Van meer onderzoek verwachten wij niets en wij vinden dat dit mooie stukje natuur ook toegankelijk moet zijn voor –oudere- mensen die niet in staat zijn een handbediend pontje te bedienen. Wij vinden deze brug een investering in Heemstede. Overigens wordt de brug in 60 jaar afgeschreven wat inhoudt dat de brug €3.300 per jaar kost. Wel vroegen wij de wethouder om rekening te houden met de doorvaarhoogte zodat alle bewoners hun sloepjes eronderdoor kunnen varen. De andere partijen vonden de brug te duur en willen dat de wethouder opnieuw gaat zoeken naar een pontje dat wel werkt.

Duurzaamheid
Ook het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid stond op de agenda. Wij gaven het groene licht aan dit programma waaruit blijkt dat duurzaamheid echt een way of life is geworden in Heemstede. We denken wel dat het goed zou zijn om in een volgende editie van dit programma de activiteiten zoveel mogelijk te koppelen aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs. Een deel van het budget (€43.000) gaat naar een aantal zogenaamde ‘Tiny Tims’ (kleine zelfvoorzienende huisjes) die aan de Zwemmerslaan in Haarlem worden gebouwd. Met dit project bieden we drie Heemsteedse jonge (tot 27 jaar) woningzoekenden een woning en tegelijkertijd kunnen we samen met Haarlem bestuderen op welke manier deze kleine huisjes met zeer beperkte ecologische footprint kunnen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Een Tiny Tim (foto Hans Peter Föllmi)

Sterrenwacht
Vervolgens spraken we over het plan om een kleine, educatieve sterrenwacht (een koepel) te plaatsen naast de kindertuintjes van Kom In Mijn Tuin in het Groenendaalse Bos. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig want bezoekers mogen straks na zonsondergang in (een stukje van) het bos komen, wat nu niet is toegestaan. Wij vonden het een leuk initiatief en aangezien het om een proef voor een jaar gaat, gingen wij akkoord.

Groenendaalkwartier
In deze wijk wordt een 30-km-zone ingevoerd, inclusief proef-drempels op de Vrijheidsdreef. Als deze goed bevallen, worden definitieve drempels aangelegd.

Hartenkamp: stal en schuur bij de kinderboerderij
De aanvraag van deze vergunning is eigenlijk mosterd na de maaltijd want de beide gebouwen staan er al. Ze zijn in 2016 al neergezet omdat anders de financiering niet door zou gaan. De gebouwen zijn fors groter dan het bestemmingsplan het toelaat maar wel goedgekeurd door de Welstandscommissie. Hoewel het proces daarmee geen schoonheidsprijs verdient, stemden wij toe en we zijn blij dat de wethouder dit langlopende traject nu eindelijk heeft afgewikkeld.

Parkeren in de Indische wijk
Ambtenaren hebben in kaart gebracht, samen met bewoners, hoe 27 extra parkeerplekken in de Indische wijk kunnen worden gerealiseerd door de bestaande plekken efficiënter in te delen. Nadat enkele insprekers hun zegje gedaan hadden, werd besloten de geplande extra plek bij de kinderspeelplek aan de Meerweg te laten vervallen. Extra E-laadplekken kunnen bewoners zelf aanmelden via de website www.openbaarladen.nl, zo bleek. Ook wordt gekeken naar de brieven die naar inwoners zijn verzonden. Zie hieronder voor een overzicht van oplaadplekken in Heemstede.

Op www.openbaarladen.nl kun je een laadpaal aanvragen