Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 januari 2018

Commissie Ruimte van januari 2018

In deze vergadering werd allereerst besloten om de omgevingsvergunning voor de reeds gebouwde schuur en stal bij de boerderij van de Hartekamp goed te keuren (was al eerder besproken). Ook de kleine sterrenwacht in het Groenendaalse bos kreeg goedkeuring van de commissie.

Welstandscommissie
Bij de herbenoeming van twee leden van de welstandscommissie stelde onze fractie de vraag hoe het zit met de uitvoering van de motie om het welstandsbeleid af te schaffen. Het blijkt dat dit onderwerp in samenhang met de Omgevingswet behandeld zal worden. Na de verkiezingen zal er een informatieavond over worden georganiseerd.

Fietspad Vogelpark (zie foto)
Er waren twee insprekers over het geplande fietspad in het Vogelpark want niet alle omwonenden zijn gelukkig met de plannen waarover in 2012 besloten is. Omdat dat inmiddels 6 jaar geleden is, vonden wij dat dit onderwerp niet zomaar opzij geschoven kan worden. De wethouder komt met een feitenoverzicht zodat we in een volgende vergadering dit onderwerp verder kunnen bespreken.

Volkstuinders
De memo ‘Stand van Zaken Manpadslaangebied’ (een C-stuk) zorgde voor de nodige discussie doordat een groot aantal volkstuinders van zich liet horen via een inspreker en door hun aanwezigheid op de tribune. Zij willen niet dat hun tuinen verplaatst worden. D66 is van mening dat er een groot aantal belanghebbenden in dit proces is wiens belangen allemaal gewogen moeten worden en dat het nog niet mogelijk is om nu al aan te geven dat de tuinen op hun plek kunnen blijven, al hebben wij zeker sympathie voor hun wensen.

Verlaging snelheid Cruquiusweg
Tenslotte werd weer gesproken over de verlaging van de maximumsnelheid op de Cruquiusweg. Namens alle fracties is er een brief naar de fracties van de provincie gestuurd die op de vergadering van PS van maandag als ingekomen stuk is gevoegd. Gezien het feit dat we niet echt gehoor vinden bij de provincie, werd geopperd om bij die vergadering in te spreken en Yvette Schul bood aan dit te doen.