Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 april 2018

Commissie Middelen van april: wegen, bruggen en verlichting

Op de agenda van de commissie Middelen stonden de voorzieningen voor het onderhoud aan de wegen en bruggen en beschoeiingen en het beleidsplan voor de openbare verlichting. Het voorstel om een achterstand als gevolg van de bezuinigingen in de afgelopen jaren weer in te halen werd breed gesteund. De herinrichting (naastliggend fietspad) in plaats van onderhoud aan de Provinciënlaan wordt met de bewoners besproken. D66 vroeg naar de vele klachten over storingen aan het lichtnet. Dit zou te wijten zijn aan de moeilijke samenwerking met Stedin die een deel van het netwerk beheert. Deze samenwerking wordt nu afgebouwd. Ook vroegen we waarom het geplande pontje bij Park Meermond niet was meegenomen in de voorzieningen voor bruggenonderhoud. Dit plan moet echter nog uitgewerkt en besproken worden. Alle voorstellen gaan nu als hamerstuk naar de raad.

Metropoolregio Amsterdam
Verder stonden de verantwoording over 2017 en de begroting voor 2019 van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op de agenda. Iedereen was (in meer of mindere mate) ervan overtuigd dat deze samenwerking nuttig is, maar helaas is die traag op gang gekomen. De commissie wil graag meer en regelmatiger informatie over de voortgang ontvangen. Het niet uitgegeven budget van vorig jaar wordt doorgeschoven naar dit jaar, met de kanttekening dat dit geen spaarpotje mag worden en dat het geld dan eventueel terug zou moeten vloeien in de gemeentekassen.

Waarstaatjegemeente.nl
Het laatste punt betrof een vraag van PvdA over de een C-stuk, te weten de uitkomsten van het burgeronderzoek Waarstaatjegemeente (najaar 2017), en met name de lagere score voor veiligheid en handhaving. De burgemeester beantwoordde deze vraag door te verwijzen naar het landelijke gemiddelde en de trends. Heemstede zit daar op alle punten boven. De resultaten werden ter kennisgeving aangeboden, maar het is het goed het stuk ter harte te nemen: er staan wellicht punten waar wij als raad iets van zouden kunnen leren en die we zouden kunnen oppakken. Zo scoort de gemeente heel laag op tevredenheid bij en voorzieningen voor de jeugd.