Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 april 2018

Commissie Samenleving van april: minima en inwonersonderzoek

Op de agenda van de Commissie Samenleving stond alleen het voorstel om een Minima Effect Rapportage (MER) uit te laten voeren door het Nibud, naar aanleiding van het amendement ‘Beter beeld van het minimabeleid’ door de PvdA tijdens de begrotingsraad afgelopen november. Omdat het college twijfelde over de effectiviteit van het onderzoek zoals dat nu was ingestoken, werd eerst de zienswijze van de raad gevraagd. De commissie onderschreef die twijfel: het onderzoek zou duidelijk maken hoe het beleid is afgestemd op mogelijke doelgroepen maar niet hoe bekend de beschikbare voorzieningen binnen Heemstede zijn. Daarnaast geeft de gemeente nu al actief voorlichting; het onderzoek komt dus misschien wat te vroeg. Voorstel is nu een jaartje te wachten en begin 2019 hier nogmaals op terug te komen.