Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 april 2018

Schriftelijke vragen over werkzaamheden Lanckhorstlaan

Naar aanleiding van nachtelijke werkzaamheden aan de Lanckhorstlaan heeft D66 schriftelijke vragen aan het college gesteld. De antwoorden zijn inmiddels binnen:

Steller vragen: D66  Yvette Schul
Datum:  6 april 2018
Onderwerp:  wegwerkzaamheden aan de Lanckhorstlaan
Wijze van beantwoording: schriftelijk
uiterlijke beantwoording:  voor volgende commissie Ruimte

Aanleiding
Op donderdag 29 maart werd de Lanckhorstlaan opgeschrikt door een enorme herrie. Bewoners wisten niet wat er aan de hand was en zijn tot 01.15 uur wakker gehouden door drilboren en freesmachines. Een aantal bewoners is hierover flink ontstemd: hun kinderen hadden toetsen en konden niet studeren, anderen hadden kleine kinderen die niet konden slapen. Navraag leverde op dat er filedetectielussen werden aangelegd en dat er een intern misverstand was geweest over wie dit met de bewoners zou communiceren. Bewoners hebben de dag erna alsnog een brief ontvangen.

VRAAG
Waarom is ervoor gekozen om de filedetectielussen ’s avonds laat en niet overdag aan te leggen? De Lanckhorstlaan is overdag vrij rustig en had gemakkelijk een aantal uren afgesloten kunnen worden zonder noemenswaardige problemen. Het verkeer had via de Spanjaardslaan of de Adriaan Pauwlaan omgeleid kunnen worden.

Zijn er de komende tijd nog meer werkzaamheden ’s avonds gepland die ook overdag uitgevoerd kunnen worden en zo ja welke? Kan dat aangepast worden?

De werkzaamheden waren ook niet op de website van de gemeente te vinden. Hoe wordt in het vervolg ervoor gezorgd dat de communicatie wel op orde is?

ANTWOORD
Gekozen is de werkzaamheden uit te voeren na de avondspits omdat in die periode de verkeershinder het laagst is. De verwachting was dat het werk totaal enkele uren in beslag zou nemen en dat men rond 22.00 klaar zou zijn.

Afsluiting van de weg gebeurt alleen als dat voor de uitvoering van het werk noodzakelijk is. Daarvoor zijn voor een dergelijke verbindingsweg veel omleidingsborden nodig en dat vergt een uitgebreide voorbereiding en overleg. Voor kortdurend werk is dat niet gepast.

Bij deze werkzaamheden gold een om-en-om regeling, zodat verkeer langs het werk kon rijden. In het vervolg zal in de Lanckhorstlaan bij geluidsrijke werkzaamheden eerder worden gekozen voor een om-en-om regeling overdag, behalve tijdens het strandseizoen. Op die dagen is de Lanckhorstlaan ook buiten de spitstijden erg druk.

Op de Lanckhorstlaan moet in de as van de weg belijning worden aangebracht. Dat kan alleen als er erg weinig verkeer rijdt en met behulp van verkeersregelaars. De werkzaamheden veroorzaken weinig geluid  (vrijwel hetzelfde als passerend verkeer) en duren per wegvak slechts korte tijd. De werkzaamheden staan vanwege de geluidsarme kenmerken ingepland voor een avond en begin van de nacht in week 16. In week 15 worden de aanwonenden op de hoogte gesteld.

T.h.v. de Jacobaschool dienen de LED-spots nog in de rijbaan te worden ingeboord. Dit gebeurt overdag, buiten de spits, met behulp van verkeersregelaars.

Wekelijks worden de te verrichten werkzaamheden die hinder veroorzaken, geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt de benodigde communicatie vastgesteld. Vaste lijn is en was dat omwonenden worden geïnformeerd. De situatie in de Lanckhorstlaan moet echt als een incident worden beschouwd. Wel is het aanleiding geweest de interne afspraken nog eens aan te scherpen. Bij het bezien van de middelen die we benutten om bewoners te informeren, zullen wij ook vaker betrekken de mogelijkheid om door bebording op straat de bewoners en passanten te waarschuwen.

datum: 10 april 2018
portefeuillehouder: Mevrouw Hooij