Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

Motie Een Rookvrije Generatie

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni jl. diende D66 Heemstede deze motie in. Uitgangspunt is dat kinderen moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving en dat moet in Heemstede toch mogelijk zijn! Lees alles over deze actie op de Rookvrije Generatie. Tijdens de raadsvergadering van 5 juli a.s. wordt over deze motie gestemd. De volledige tekst van de motie luidt:

De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 28 november 2018,

Constaterende dat:

 • Elke week honderden kinderen verslaafd raken aan roken, 27.000 per jaar;
 • Een kwart van de kinderen tussen 12 en 16 jaar rookt;
 • Meer dan 50% van de mensen die begint met roken, overlijdt aan de gevolgen ervan;
 • 000 mensen jaarlijks in Nederland sterven door roken en enkele duizenden door meeroken;
 • Meer mensen in Nederland sterven aan gevolgen van roken dan door drank, drugs, misdaad en verkeer bij elkaar;
 • 60 baby’s overlijden per jaar doordat hun moeder tijdens de zwangerschap rookt;

Overwegende dat:

 • Kinderen de gevolgen van roken niet zien, het vooral stoer vinden en zeer gevoelig zijn voor voorbeeldgedrag en verleidingen;
 • Het belangrijk is om kinderen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van (mee-) roken door ze te laten opgroeien in een rookvrije omgeving;
 • De omgevingswet nadrukkelijk de ruimte biedt om gezondheid te betrekken bij de plannen voor ruimtelijke ordening;
 • In Heemstede er al sportverenigingen en scholen zijn die rookvrij (of rookarm) zijn;
 • Het daardoor gemakkelijker zal zijn om de rookvrije generatie van de grond te krijgen;

Roept het College op:

 • Actief in Heemstede in te zetten op een Rookvrije Generatie;
 • Door te bereiken dat alle kinderopvangcentra, scholen, sportverenigingen, speeltuinen en gemeentelijke gebouwen en buitenruimten daarvanrookvrij worden (plan te downloaden via rookvrijegeneratie.nl);
 • Hiervoor met de diverse maatschappelijke organisaties en oudersom de tafel te gaan en afspraken te maken;
 • En met behulp van het subsidiebeleid te realiseren dat evenementen waar kinderen zijn, rookvrij zijn;
 • Over de voortgang van de uitvoering van deze motie terug te koppelen aan de raad uiterlijk in mei 2019

en gaat over tot de orde van de dag,