Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

Motie Goed Idee

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni jl. diende D66 Heemstede deze motie in over het benutten van de resterende ideeën uit een andere D66-motie, die van ‘Het Beste Idee van Heemstede’. Er is immers een potje voor burgerparticipatie-initiatieven dat amper gebruikt wordt. Tot het Beste Idee van Heemstede werd in januari het idee uitgeroepen om 2020 uit te roepen tot Adriaan Pauwjaar. Maar er zijn nog veel ideeën ‘over’. Daarom deze motie, waarover tijdens de raadsvergadering van 5 juli gestemd wordt.

De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 28 november 2018,

Constaterende dat:

  • Het project ‘Beste Idee van Heemstede’ een succes was, waarbij het idee ‘Jaar van Pauw’ als winnaar geselecteerd is;
  • Dit project in 2020 tot uitvoering gebracht zal worden (het is dan immers 400 jaar geleden dat Adriaan Pauw de heerlijkheid Heemstede kocht en zich Heer van Heemstede mocht noemen);
  • Het structurele ‘participatie-potje’ ter grootte van 25.000 euro tot nu toe nog niet aangesproken is;

Overwegende dat:

  • De overige 46 ingediende ideeën aangeboden zouden worden aan het college met het verzoek om zo veel mogelijk ideeën uit te voeren, maar dat dit nog niet is gebeurd;
  • Hier interessante ideeën tussen zouden kunnen zitten (zoals bijv. een marktkraam voor inwoners op de weekmarkt waarbij eigen spullen aangeboden kunnen worden; een ontmoetingsplaats voor het raadhuis waar inwoners, vrijwilligers, horecaondernemers en ZZP’ers samen kunnen komen voor een hapje en drankje; of een duurzaamheidspaviljoen voor het ophalen van kennis over hoe je zelf kan bijdragen aan een groener Heemstede en een groenere planeet) die reeds in 2018 uitgevoerd zouden kunnen worden;
  • In overleg met inwoners een keuze gemaakt kan worden welk project uit te voeren, eventueel gefinancierd uit het ‘participatie-potje’;

Roept het College op:

  • Kennis te nemen van de overige 46 ingediende ideeën, te onderzoeken of deze in 2018 of eventueel in 2019 uitvoerbaar zouden kunnen zijn en tegen welke kosten;
  • De resultaten daarvan in oktober 2018 aan de raad te rapporteren, samen met een voorstel en plan van aanpak om in overleg met inwoners een keuze voor uitvoering te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.