Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018

Motie Sta op Statiegeld

Een van de moties die D66 Heemstede tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 indiende, betreft het invoeren van hardplastic bier- en frisdrankglazen met statiegeld bij Heemsteedse evenementen. Met deze glazen wil D66 de hoeveelheid plastic verminderen. De motie wordt, zoals het er nu naar uitziet, op donderdag 5 juli besproken tijdens een extra raadsvergadering.

De tekst van de motie luidt:

De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 28 november 2018,

Constaterende dat:

  • De plastic soep met de dag groeit en dit desastreuze gevolgen voor ons leefmilieu heeft;
  • Naast afval scheiden een belangrijke factor hierbij het voorkomen van afval is;
  • Statiegeld een relatief gemakkelijke manier is om plastic afval te voorkomen; 

Overwegende dat:

  • Heemstede zich al heeft aangesloten bij de Statiegeldalliantie;
  • Dat er tijdens evenementen zoals Koningsdag, de diverse markten, de Heemstedeloop, de Veteranendag etc. etc. (fris-)drank wordt geschonken in plastic bekertjes of glazen;
  • Op veel festivals en bij evenementen al gewerkt wordt met statiegeld op hardplastic glazen;
  • Het invoeren van deze statiegeldglazen een gemakkelijke manier is om de hoeveelheid afval in Heemstede terug te dringen;
  • Er speciale Heemstede-glazen geproduceerd kunnen worden die tijdens diverse evenementen gebruikt kunnen worden;

Roept het College op:

  • In overleg te treden met organisaties zoals sportverenigingen, winkeliers en horecaeigenaren om het gebruik van statiegeldglazen in te voeren voor het komende ‘buitenseizoen’ (voorjaar 2019);
  • Hierbij gebruik te maken van de mogelijkheden die vergunningen en/of subsidies bieden;

en gaat over tot de orde van de dag,