Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 juli 2018

Raadsvergadering 5 juli: Nicolaas Beetsschool en Vomar

De extra raadsvergadering van 5 juli duurde wederom tot 2.35 uur en kende eigenlijk maar twee onderwerpen: de tijdelijke huisvesting van de Nicolaas Beetsschool en de kwestie rondom het voorbereidingsbesluit om de besluitvorming en vergunningverstrekking rond de verplaatsing van de Vomar supermarkt een jaar stil te leggen.

Nicolaas Beetsschool
Naar aanleiding van de vragen van de ouders en raadsleden tijdens de commissievergadering en de vorige raadsvergadering had de wethouder een nieuw plan uit de hoge hoed getoverd, dat inhield dat er twee noodlokalen op het terrein van de Nicolas Beetsschool geplaatst worden die voor drie jaar gehuurd worden en eventueel daarna aangekocht worden. De kosten ervan bedragen €180.000, wat evenveel is als in het eerste plan maar de kinderen hoeven nu niet naar een andere locatie te lopen. Omdat de wethouder aangaf de deadline gemist te hebben voor het laten opknappen van de Voorwegschool, en de kinderen in september toch naar school moeten, was het eigenlijk niet mogelijk om tegen te stemmen. Het plan werd dus unaniem aangenomen.

Vomar
De rest van de vergadering ging op aan de Vomar. De raad kon eigenlijk niet anders dan de geheime vergadering van vorige week openbaar maken waarin het voorbereidingbesluit werd genomen over het bestemmingsplan Centrum e.o. waarmee alle besluitvorming omtrent de Vomar een jaar wordt bevroren. D66, VVD en CDA wilden alle stukken openbaar verklaren maar de coalitie stemde tegen dat voorstel. Daarna werd zeer lang gepraat over besluit dat vorige week werd genomen en zijdelings ook over het STAB-rapport, onderbroken door diverse schorsingen.

Motie ‘Uitgestoken Hand’ en Motie van Afkeuring
Omdat HBB, Groen Links en PvdA niet genegen waren om de oppositie maar op enig punt tegemoet te komen, en omdat D66, VVD een CDA enerzijds niet willen dat Heemstede enorme claims moet betalen en anderzijds de oppositie toch op constructieve wijze verder wil gaan, dienden D66, VVD en CDA de motie ‘Uitgestoken hand’ in waarin werd opgeroepen om het voorbereidingsbesluit na het zomerreces in te trekken. Deze motie werd afgewezen door de coalitie. Daarop dienden D66, VVD en CDA een motie van afkeuring in die het uiteraard ook niet haalde.

Besloten werd om de moties in het kader van de kaderbrief in september verder te behandelen.