Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 oktober 2018

D66-moties ‘Rookvrije Generatie’, ‘Statiegeldglazen’ en ‘Goed Idee’ unaniem aangenomen

Afgelopen donderdag 27 september zijn tijdens de raadsvergadering drie moties van D66 unaniem aangenomen:

Rookvrije Generatie, die het college oproept om

  • in Heemstede een rookvrije generatie te creëren door te bereiken dat alle kinderopvangcentra, scholen, sportverenigingen, speeltuinen en gemeentelijke gebouwen en buitenruimten daarvan rookvrij worden (plan te downloaden via rookvrijegeneratie.nl).
  • Hiervoor met de diverse maatschappelijke organisaties en oudersom de tafel te gaan en afspraken te maken;
  • En met behulp van het subsidiebeleid te realiseren dat evenementen waar kinderen zijn, rookvrij zijn;
  • Over de voortgang van de uitvoering van deze motie terug te koppelen aan de raad uiterlijk in mei 2019.

Sta op Statiegeld, die het college oproept om

  • In overleg te treden met organisaties zoals sportverenigingen, winkeliers en horecaeigenaren om het gebruik van statiegeldglazen in te voeren voor het komende ‘buitenseizoen’ (voorjaar 2019);
  • Hierbij gebruik te maken van de mogelijkheden die vergunningen en/of subsidies bieden;

En Goed Idee, die het college oproept om

  • Kennis te nemen van de overige 46 ingediende ideeën van de wedstrijd Het Beste Idee
  • te onderzoeken of deze in 2018 of eventueel in 2019 uitvoerbaar zouden kunnen zijn en tegen welke kosten;

De resultaten daarvan in oktober 2018 aan de raad te rapporteren, samen met een voorstel en plan van aanpak om in overleg met inwoners een keuze voor uitvoering te maken (met evt. gebruikmaking van het subsidiepotje van €25.000,-).

De motie Voortgang Manpadslaan werd niet aangenomen. De coalitiepartijen wensten niet op de ingeslagen weg voort te gaan en het traject Manpadslaan voort te zetten. We moeten nu wachten tot het college met een voortgangsrapportage komt en de vraag is wat er dan gebeurt met het traject.