Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 oktober 2018

Samenleving in september

Er was geen commissievergadering in september maar er waren wel twee informele informatieavonden: op 5 september over RegioRijder en op 11 september over het Integraal Huisvesting Plan (IHP) voor scholen.

Regiorijder
RegioRijder verzorgt sinds 2017 het Wmo-vervoer in negen gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. Vanaf die datum vervoert RegioRijder ook leerlingen in de IJmond, Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

In november en december had het Wmo-vervoer last van een tekort aan chauffeurs, waarbij ook de weers- en verkeersomstandigheden niet hielpen. In het nieuwe jaar kwamen er gelukkig extra chauffeurs beschikbaar. Vanaf januari zijn de prestaties verbeterd en voldoet RegioRijder aan de afgesproken norm dat 92% van de reizigers binnen 15 minuten voor of na het afgesproken tijdstip op bestemming is. En dat terwijl het aantal ritten steeg met ruim 10%, het aantal actieve reizigers met 4% en het aantal gereden kilometers met ruim 12%. Er was ook een stijgende lijn in de geleverde prestaties bij het leerlingenvervoer. Die lijn moet nu vastgehouden worden. Momenteel voert RegioRijder een klanttevredenheidsonderzoek uit. Wij blijven de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet volgen.

Integraal Huisvestingsplan
Op 11 september volgde een informatieavond voor de Heemsteedse raad over het Integraal Huisvesting Plan (IHP) voor scholen. Hoewel de besturen van scholen voor primair onderwijs een eigen verantwoordelijkheid hebben voor het onderhoud van hun gebouwen, moet de gemeente zorgen voor voldoende ruimte en grote renovaties. Er is geïnventariseerd wat de staat van de gebouwen is in Heemstede en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Samen met een adviesbureau en betrokken schoolbesturen wordt gewerkt aan een langetermijnplan om de scholen toekomstbestendig te maken, rekening houdend met de ontwikkelingen in onderwijs, leerlingenbestand, maar ook het karakter van veel van deze gebouwen in het dorp. Dit plan gaat veel geld kosten en vele jaren bestrijken. Het voormalige politiebureau is aangekocht als wissellocatie voor de scholen die gerenoveerd worden.