Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 oktober 2018

Commissie Ruimte in oktober: Berkenrode, participatie Havenkwartier en het fietspad door het Vogelpark

Op donderdag 18 oktober vergaderde de commissie Ruimte over bovenstaande onderwerpen.

Berkenrode
Voor dit onderwerp hadden zich maar liefst acht insprekers gemeld. De stichting Berkenrode krijgt voorlopig geen toestemming om twee extra woningen te bouwen op het landgoed om daarmee de exploitatie gezond te maken. De commissie (inclusief D66) vond dat de stichting te weinig had geluisterd naar de adviezen van enkele maanden terug om te kijken naar andere inkomstenbronnen en naar een professionalisering van het stichtingsbestuur. Men is bang dat de stichting over enkele jaren weer langskomt voor een nieuwe wijziging van het bestemmingsplan, met achteruitgang van de flora en fauna op het terrein als gevolg.

Participatie Havenkwartier
D66 is positief over een nieuwe ontwikkeling van het Havenkwartier maar heeft moeite met het voorstel van het college voor de participatie op dit traject omdat de ontwikkeling van het participatiebeleid zal worden besproken in de commissie Samenleving. Dit voorstel loopt dus op de troepen vooruit. Ook is D66 niet voor een raadswerkgroep om het project te begeleiden maar wil dat ambtenaren het project begeleiden zodat de raad het proces kan controleren.

Fietspad door het Vogelpark
De provincie is van plan om in maart te beginnen met de aanleg van een fietspad door het Vogelpark. Dat fietspad moet lopen vanaf de Randweg naar de Roerdomplaan, vlak langs een appartementengebouw en door de woonwijk heen (A). Een aantal omwonenden is bang voor overlast van scooters e.d. en is een actie gestart om het fietspad tegen te houden. Ze geven aan dat het geen logische locatie is: het fietspad komt uit op de Zandvoortselaan waar geen stoplichten zijn. Een logischer, en naar het lijkt al eerder gepland tracé loopt langs de Pelikaanlaan (B). De vraag is ook of het nog nodig is om dit fietspad aan te leggen omdat scholieren die naar het Coornhert gaan, gemakkelijker langs de Randweg kunnen rijden (C).

D66 hecht aan een goede fiets-infrastructuur maar een fietspad moet wel op de plek komen waar het het meest logisch is. De besluitvorming hierover dateert van 2004 en dus kunnen de inzichten gewijzigd zijn. Op verzoek van de commissie gaat de wethouder informeren of de aanleg uitgesteld kan worden en ook gaat zij het feitenrelaas onderzoeken om te zien of het fietspad destijds op een juiste wijze in het programma van eisen is opgenomen. Ondertussen kunnen we bekijken of een alternatief trace wellicht beter is.