Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 december 2018

Raadsvergadering december: D66-amendementen en samenzang

De raadsvergadering van afgelopen woensdag begon en eindigde met en samenzang. Aan het begin van de vergadering werd afscheid genomen van griffier Jacqueline Vrolijk, die naar Uitgeest vertrekt. Nadat ze was toegesproken door Sebastiaan Nieuwland, met wie ze lange tijd de commissie Ruimte had geleid, werd ze toegezonden door de hele raad. Een mooi moment.

Kerstsamenzang

Tijdens de rondvraag stelde D66-fractievoorzitter SebastiaanNieuwland de vraag waarom de kerstsamenzang verplaatst is naar de kinderboerderij (zie de berichten in het Haarlems Dagblad:  HD1 en HD2) en waarom deze burgerparticipatie de inwoners op deze manier ‘door de strot is geduwd’. Uit het antwoord van de burgemeester konden we concluderen dat, waar in het verleden de vergunning voor dit festijn door de gemeente werd aangevraagd, de gemeente dit nu bij de inwoners wil neerleggen. Omdat ondernemer Willem van Dam geen eindverantwoordelijkheid wil dragen, is de gemeente op zoek gegaan naar andere initiatiefnemers en vond die in de persoon van de Vrienden van de Kinderboerderij. Op onze vragen waarom er niet een andere manier is gezocht om de traditie niet zo abrupt te verbreken en een compromis te zoeken, gaf de burgemeester uiteindelijk aan dat ze het betreurt dat het zo gelopen is.

Geen verhoogde marktgelden en precariobelasting door D66-amendementen
D66 had twee amendementen op de belastingverordeningen 2019 ingediend om de markt en ondernemers te stimuleren  die beide zijn aangenomen (PvdA en HBB stemden mee). Een amendement betreft het eenmalig niet verhogen van de marktgelden (deze verhoging zou €1.100 opleveren) en het andere het eenmalig niet verhogen van de precariobelasting voor terrassen, lichtreclames e.d. (zou €800 opleveren).

Plein1
De raad stemde toe, zij het niet van harte, met het extra krediet voor de verbouwingskosten voor Plein1. De schriftelijke vragen die D66 had gesteld, zijn degelijk beantwoord. De definitieve afronding is nog afhankelijk van de onderhandeling over meerwerk. Het extra benodigde krediet is overigens een conservatieve schatting. De wethouder zal halverwege volgend jaar een tussentijdse evaluatie doen over de opbrengsten en kosten.

Participatie: rol van de raad
Een raadswerkgroep heeft een aantal uitgangspunten voor de raad bij participatie opgesteld. Dit stuk zal aangepast worden en dan gebruikt worden door het college bij de verdere ontwikkeling van het participatiebeleid.

Stuurgroep Duinpolderweg
De VVD vroeg hoe het kan dat wethouder Mulder is weggestuurd uit de stuurgroep Duinpolderweg, samen met de wethouders van Noordwijk en Bloemendaal. Reden daarvoor zou zijn dat deze gemeenten niet meebetalen aan de aanleg van de weg en dat de weg niet over hun grondgebied gaat. Maar de effecten van de weg zijn wel merkbaar in Heemstede en dus vindt de raad het nodig om mee te blijven praten. Er werd ter plekke een motie ingediend (en unaniem aangenomen) die de wethouder opdroeg alles in het werk te zetten om weer aan tafel te komen. Zie ook het bericht in het Haarlems Dagblad.