Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 januari 2019

Cie Samenleving januari: Veilig Thuis, politiebureau, participatie

Hoewel de vergadering een korte agenda had werd het toch een lange avond door de vele ‘collegeberichten’ die commissie graag wilde bespreken. Dit leidde ook tot een discussie over het belang van deze stukken en hoe ze af te handelen.

Veilig Thuis
Zo hebben wij als D66 vragen gesteld bij het collegebericht over wachtlijsten die zijn ontstaan bij Veilig Thuis, het regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit punt kwam aan de orde bij de rapportage Sociaal Domein 1e halfjaar 2018. Deze wachtlijsten vinden wij een zeer zorgelijke ontwikkeling. Wethouder Stuijf zegde toe de commissie van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden en over 15 weken terug te rapporteren. Verder werden veel technische vragen over de rapportage beantwoord.

Parkeerplaatsen oude politiebureau
Ook was er discussie over het collegebericht over vertraging bij aanpassingen van het recentelijk aangeschafte pand aan de Kerklaan. Het aantal parkeerplaatsen blijkt een struikelblok te zijn voor de vergunning. De commissie gaf de wethouder wat creatieve suggesties hoe dit op te lossen.

De wethouder informeerde de commissie verder over nieuwe websites voor sociale zaken en ontwikkelingen bij Regiorijder. Ook nu weer ondervonden het WMO en leerlingenvervoer wat strubbelingen bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland 2016 (Paswerk) moet aangepast worden door de fusie van Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer. Dit gaat als hamerstuk naar de raad.

Raadslid in de wijk en andere participatie
Tenslotte kwamen verschillende onderwerpen aan de orde ten aanzien van het thema ‘Participatie’. Zo had het CDA een plan opgesteld voor ‘Raadslid in de Wijk’ waarin werd voorgesteld dat elk raadslid één wijk adopteert in deze raadsperiode en daar regelmatig bewoners gaat bevragen naar hun ideeën, problemen en verhalen. Samen met vrijwel alle andere partijen vonden wij dit een sympathiek idee maar hadden wij hier wel vragen bij, zoals het punt dat de raad er is voor alle bewoners in alle wijken. Het stuk zal bij de volgende commissievergadering verder besproken worden onder de titel ‘Raad in de Wijk’.

Daarbij komt de (nog nader uit te werken) uitnodiging van het college om met de gehele raad gedurende februari straatinterviews te gaan voeren. Ook het ‘Digipanel’ kwam aan de orde. Hoewel de eerste resultaten bemoedigend zijn, had de commissie veel vragen over representativiteit en het beoogde doel. Er is besloten het beleid t.a.v. ‘Participatie’ tot vast agendapunt van deze commissie te maken. Specifieke projecten en budgetten blijven bij de commissies Middelen en Ruimte.