Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 januari 2019

Cie Middelen januari: Bezwarencommissie, Rekenkamer, participatie

Commissie voor Bezwaarschriften
Het College heeft voorgesteld een aparte commissie Bezwaarschriften in te stellen voor personele aangelegenheden en deze te combineren met die van de gemeente Bloemendaal. Voor D66 betekent dit een verdere vervlechting van de samenwerking met Bloemendaal en daar zijn wij geen voorstander van. Er is immers afgesproken deze samenwerking eerst in de Raad te bespreken. Deze mening werd door alle partijen gedeeld.

Rekenkamer
De voorzitter en de secretaris van de rekenkamercommissie (Joost van den Eijsden en Doke Pelleboer) lichtten het functioneren van de huidige commissie toe, bestaande uit externe leden en een 3-tal raadsleden. Een werkgroep met o.a. raadslid Yvette Schul heeft zich gebogen over de vraag wat de beste samenstelling en opdrachten in de toekomst kan zijn. Er komt immers wetgeving aan die aangeeft dat een rekenkamer slechts uit externe leden mag bestaan. Toch is het advies van de werkgroep, gelet op de positieve ervaringen uit het verleden, om voorlopig door te gaan met een rekenkamercommissie waarin ook raadsleden zitting hebben. D66 heeft geen uitgesproken voorkeur voor deze vorm, voor een rekenkamer met slechts externe leden, of een vorm waarbij raadsleden op uitnodiging deelnemen. Verder discussie volgt in de volgende raadsvergadering.

Participatie
Na eerder vaststellen van een discussiestuk over de rol van de raad, en het besluit dat het participatiebeleid een vast agendapunt zal zijn in de commissie samenleving, wordt besloten dat de kaders waarbinnen de ter beschikkingstelling van het budget voor nieuwe initiatieven wel in de commissie Middelen moeten worden vastgesteld.