Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 april 2019

Cie Ruimte april: Kennemerduin, verkeer, Belvedère

Er waren veel insprekers en veel gasten gisteravond tijdens de commissie Ruimte. Die kwamen ten eerste voor het plan van woningcorporatie Elan Wonen om het huidige zorgcentrum op het landgoed Kennemerduin te vervangen door een ander zorgcomplex aangevuld met sociale-huurwoningen en middeldure huurwoningen.

Nieuw zorgcentrum en woningen Kennemerduin
Op de agenda stond een voorstel om dit proces met veel inbreng van belanghebbenden in te gaan zodat er een plan uitkomt waar iedereen blij van wordt. Daarom waren er nog geen tekeningen of aantal woningen bekend. Toch zorgde dit voor onrust bij mensen die bang zijn dat er groen verdwijnt of dat juist hun doelgroep te weinig betrokken wordt. D66 vind het belangrijk dat er meer sociale-huurwoningen komen in Heemstede zodat ook jongeren in Heemstede kunnen blijven wonen en ouderen kunnen doorstromen. Daarnaast willen we dat het groen behouden blijft. We zien uit naar een manier om beide uitgangspunten met elkaar te verenigen en zijn positief over het procesplan.

Camplaan-Heemsteedse Dreef
Vervolgens spraken we over verbetering van het kruispunt Camplaan-Heemsteedse Dreef. Dat plan was mede gemaakt door een participatiegroep en houdt in dat kleine maatregelen zoals verkeersdrempels, extra zebrapaden, led-verlichting en  aangepaste opstelvakken worden uitgevoerd en dat grotere maatregelen in regionaal verband zullen worden besproken. D66 keurde het plan goed maar drong aan op specificeren van die regionale afspraken: wat gebeurt er wanneer? De onveiligheid op de Camplaan, die door een inspreekster werd gememoreerd, wordt op een ander tijdstip besproken.

Proef eenrichtingsverkeer Burgemeester van Lennepweg  
Na jaren van welles-nietessen wordt nu toch een proef gedaan met eenrichtingsverkeer op het smalle stuk van de Burgemeester van Lennepweg, bij de Icarusschool. Niet iedereen is het daarmee eens maar na vier maanden zal er eindelijk een beetje duidelijkheid zijn of deze maatregel zin heeft.

Plan voor nieuwe Belvedère in het Groenendaalse bos
Heemstede heeft van twee inwoners een fantastisch cadeau gekregen: geld om de oude Belvedère, die in 1965 gesloopt is, weer ter herbouwen. Daarvoor werd een plan gepresenteerd wat inhoudt dat 5 architecten gevraagd worden een schets in te dienen waarna de inwoners mogen stemmen. Na inspreken van HVHB-voorzitter Jaap Verschoor gaven alle partijen aan dat de inschrijving open zou moeten zijn voor meer dan 5 architecten en dat met de strenge voorwaarden, waaronder rode baksteen en een koperen dak, soepel zou moeten worden omgegaan. D66 sprak de hoop uit dat er ook moderne ontwerpideeën zouden komen zodat er voor de inwoners van Heemstede echt iets te kiezen valt.

Welstand
Naar aanleiding van een motie uit 2016 presenteerde het college het plan om in de pilot Omgevingsplan voor de woonwijken Noord-West te experimenteren met welstandsvrijheid. Omdat niet duidelijk was of het de raad ging om het niet meer inschakelen van de welstandscommissie of van het afschaffen van het welstandsbeleid, en omdat het inmiddels al na middernacht was, werd besloten dit punt in de komende raadsvergadering verder te bespreken.