Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 mei 2019

Raad mei: afscheid Sebastiaan Nieuwland, toekomst Mariënheuvel

De raadsvergadering begon met het afscheid van onze fractievoorzitter Sebastiaan Nieuwland die een dag eerder als wethouder van Vlaardingen was geïnstalleerd. Vervolgens werden zijn opvolger Jan Duinker en de vervanger van de zieke HBB-collega Peter Keyser, Tom Smole, geïnstalleerd.

Vervanging van bomen op Mariënheuvel
Daarna werd op verzoek van D66 gesproken over de plannen voor het seminarhotel in het klooster Mariënheuvel. Daarbij wordt een parkeerplaats voor 104 auto’s aangelegd waarvoor 76 bomen gekapt moeten worden. D66 vroeg zich af of, gezien het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het mogelijk was de parkeerplaats in delen aan te leggen omdat niet zeker is dat zoveel parkeerplaatsen nodig zijn. De wethouder gaf aan dat hierover met de projectontwikkelaar Chateauform niet valt te praten. Ook wilde D66 dat de gekapte 76 bomen, het coalitieakkoord indachtig (‘voor elke boom eruit, moet er 1 boom erin’), alle zouden worden herplant. De wethouder had hierover gesproken met Chateauform met als uitkomst dat een beheerplan voor het park rond Mariënheuvel (onderdeel van Natuurnetwerk Nederland) wordt gemaakt en een groot deel, 40 bomen, wordt herplant op het terrein. De overige bomen zouden sowieso gerooid moeten worden om het bos vitaal te houden. D66 ging akkoord met dit voorstel maar vroeg de wethouder wel om de andere bomen die gekapt zullen worden, op andere plaatsen in Heemstede zoveel mogelijk te herplanten. De wethouder zegde dat toe en D66 stemde daarom voor het plan.

Toplaag kunstgrasveld MHC Alliance
Daarna werd een aantal stukken die al eerder in de commissie besproken waren, afgehamerd waaronder het krediet voor de vervanging van de toplaag van een van de kunstgrasvelden van Alliance, de ontwerpbegroting van Paswerk en van de gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

Vervolgens werd gestemd over het verlengen van de ontheffing van de vereiste van het ingezetenschap van wethouder Nicole Mulder. D66 vindt dat een wethouder prima buiten de gemeente kan wonen waar zij of hij werkt en stemde dus voor, net als het merendeel van de raad.

Motie stuurgroep mobiliteit Formule 1
Daarna diende D66 bij monde van Yvette Schul een motie in over een stuurgroep voor de mobiliteit rond de Formule 1 in 2020, die ook werd in gediend in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal. Maar omdat de burgemeester, die blijkbaar dit evenement in portefeuille heeft, inclusief de verkeersafwikkeling, aangaf dat een dergelijke stuurgroep al bestaat, trok D66 de motie in en verzocht zij om regelmatig geïnformeerd te worden over de voortgang. In juni zal over dit onderwerp een informatieavond voor inwoners worden georganiseerd.

Kinderdagverblijf Camplaan 40
Bij de rondvraag kwam wederom het kinderdagverblijf aan de Camplaan 40 ter sprake waartegen de omwonenden heftig protesteren onder andere vanwege de overlast van de mekkerende geiten. D66 vroeg wanneer het onderwerp weer in de commissie komt maar de wethouder gaf aan dat het college erover mag en zal beslissen. Ook vroeg D66 waarom de onderzoeken over verkeer en parkeren niet waren meegestuurd (een omissie). Vervolgens kwam aan bod waarom de wethouder de toegezegde antwoorden op de vragen van raadsleden en insprekers nog niet had beantwoord. Na een lange discussie zegde zij dit toe en meldde ook dat met de mediation wordt begonnen, waarbij zowel de geiten als de leefbaarheid zullen worden besproken. De mediation zal twee gesprekken duren en betaald worden door de gemeente. Als de gemeente de vergunning zal verlenen, wordt deze op 27 juni twee weken ter inzage gelegd waarop nog zienswijzen mogelijk zijn; het definitieve besluit wordt dan op 23 juli verwacht.