Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2019

Begrotingsraad 2019: meerjarig overschot

Weet u het nog? Er vaart een scheepje op de woelige baren … zo begonnen we de begrotingsdiscussie vorig jaar, de bespreking van de Beleidskadernota eerder dit jaar, en nu dus ook weer deze begrotingsraad.

Gelukkig voor het college van B&W is het niet meer zo moeizaam schipperen. De golven slaan niet meer over het dek, de meeste gaten in de romp zijn gedicht en het geld klotst zowat tegen de reling. Dat allemaal ná de door de gemeenteraad gevraagde stofkamexercitie, maar vooral dankzij een positieve Najaarsnota van het Rijk, resulterend in een hogere bijdrage voor Heemstede uit het gemeentefonds. De gemeentelijke begroting laat nu een meerjarig overschot zien, van €246.000 in 2020 oplopend tot €894.000 in 2023.

Het college heeft in de nu aangepaste begroting deels bakzeil gehaald, en een aantal van de verzoeken die we bij de kadernota hebben ingediend alsnog opgevolgd. De verhoging van het parkeergeld is even geparkeerd (mooi!), maar het budget Sociaal Domein en de verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) zijn niet gewijzigd. Samen met andere partijen diende D66 dan ook op deze punten amendementen in. Het amendement om de OZB niet te verhogen (waar diende dat toe?) werd breed gesteund en aangenomen.

We vroegen samen met CDA en VVD om uitstel van een aantal kredieten. Niet omdat de ideeën niet goed waren, of omdat we geen geld willen reserveren, maar omdat we niet bij voorbaat een concreet budget willen toekennen aan projecten die nog geen duidelijk plan hebben, zoals het Integraal Huisvestingsplan voor basisscholen, dat pas in december wordt besproken. De PvdA vroeg om een andere aanpak om de jeugd te betrekken dan via een jeugdraad. Ook deze amendementen werden aangenomen, net als de VVD/CDA/D66-motie om meer zicht te krijgen op externe inhuur van ambtelijke steun.

Met het VVD/CDA/HBB-amendement om geen krediet toe te kennen aan PMD-afvalcontainers (PMD: plastic, metaal en drankpakken) hebben we als D66 meer moeite. Ondanks de positieve testresultaten met omgekeerd inzamelen in Merlenhove wil een aantal partijen hier nog niet aan. Ze vragen aanvullend onderzoek en verder overleg. Wij zijn niet tegen gedegen huiswerk, maar wel tegen eindeloze vertraging. Het amendement werd uiteindelijk aangenomen met de expliciete toezegging dat er haast gemaakt zal worden.

Voor de rest dienden wij nú geen verdere voorstellen in. Er staan namelijk nog steeds de nodige moties open, met name op het gebied van duurzaamheid: Duurzaam 2.0; Maak bewoners wegwijs in Duurzaamheid; Sta op Statiegeld. Volgens het college wordt er aan gewerkt. Zowaar liet de wethouder de (plastic?) glazen zien waarmee ze hoopt te voldoen aan de laatste motie, maar rond de twee ander moties is het nog stil. We spoorden het college aan zijn werk af te maken – vooruit met die geit! (Er staan er trouwens nog steeds twee in een speeltuin hier vlakbij ….)

Andere partijen brachten nog wel moties los van de begrotingsdiscussie in, zoals de VVD met een oproep om Heemstede tot Groene Oase te bestempelen en HBB om –in navolging van Bennebroek– een tijdelijke kunstijsbaan te creëren. Bij de VVD-motie vreesden wij dat Heemstede op slot gezet zou worden, bijvoorbeeld voor starters en ouderen die willen doorstromen naar een andere woning. Deze motie zal in de volgende raadsvergadering verder besproken worden. De ijsbaan wordt onderzocht, maar zonder grote ambtelijke inzet.

We komen binnenkort wél met voorstellen komen om de lokale democratie te versterken en het participatieproces te ondersteunen. Op deze onderwerpen is het heel stil, terwijl het toch speerpunten in het collegeprogramma zijn.

O ja, en we hebben nog even gedacht aan een motie voor een autoloze zondag in de regio – 3 mei aanstaande lijkt een mooie datum 😉 .