Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 december 2019

Cie Samenleving december: belvedère, verkeersveiligheid, bieb, participatiebudget

Belvedère

Dit onderwerp werd in de raadsvergadering van november uitermate chaotisch besproken, vooral dankzij de wijze waarop het onderwerp naar voren werd gebracht. In de commissie Samenleving concluderen we dat het proces geen schoonheidsprijs verdient. Integendeel, het is een voorbeeld hoe het níet moet. Een stevige discussie leidt tot het unanieme besluit de uitslag van de internetraadpleging af te wachten. De winnaar dient zich met de schenker in verbinding te stellen, om daarna tot een definitief ontwerp te komen. Een Salomonsoordeel waar de andere architecten zich –mogelijk met reden– niet in kunnen vinden en protest tegen aantekenen. Wordt vervolgd.

Integraal Huisvesting Plan

De komende twintig jaar staan in het teken van verbetering en verduurzaming van de Heemsteedse basisschoolgebouwen. In deze fase kan de raad vragen stellen aan het college, en kunnen belanghebbenden inspreken. Van die mogelijkheid werd levendig gebruik gemaakt.

Een bewoner van de Kerklaan sprak zich uit over de situatie bij het oude politiebureau, dat zal dienen als wissellocatie voor scholen in verbouwing. Haar zorg over de verkeersveiligheid sluit aan bij vragen die D66 eerder heeft gesteld over de veiligheid van jonge fietsers op de Kerklaan. Na aandringen door D66 zegt Wethouder Sjaak Struijf toe ook voor het stuk Kerklaan tussen Provinciënlaan en Raadhuisstraat een verkeersonderzoek te laten uitvoeren.

Een andere inspreker meldde namens de Evenaar dat er snellere, goedkopere en duurzamere renovatiemethodes zijn. D66 zal zich (als de partij van onderwijs en van verduurzaming) zeker in deze mogelijkheid verdiepen.

Bibliotheek

Op verzoek van D66 heeft de commissie Samenleving de subsidieaanvraag van de Bibliotheek Zuid-Kennemerla7nd doorgeschoven naar de raad. De raad heeft vervolgens wethouder Struijf opdracht gegeven zich nogmaals over de achterliggende cijfers te buigen. Een berekening van D66 geeft aan dat Heemstede met deze verhoging op de hoogste bijdrage per inwoner bijdrage uitkomt, in verhouding met de andere gemeente een vijf keer grotere verhoging inbrengt, in totaal 40.000 euro meer dan begroot. De wethouder kan niet anders dan concluderen dat D66 het bij het rechte eind heeft. Hij trekt het voorstel in, en zal de bibliotheek vragen te komen met een nieuwe aanvraag.

Participatie

Wethouder Annelies van der Have vraagt de commissie akkoord te gaan met het verschuiven van een gedeelte van de participatiegelden naar het potje ‘kleine initiatieven’. Deze blijken niet zo klein te zijn, en passen daarmee niet meer binnen het budget van 3000 euro. Voor de inbreng van de participatiegelden zijn echter nog geen kaders vastgesteld. De commissie geeft de wethouder het advies eerst met kaders te komen, en dan pas met een voorstel voor besteding. De wethouder neemt het advies over.