Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 januari 2020

Commissie Samenleving januari: Wij Heemstede, Verplichte GGZ, Kerklaan

Wij Heemstede

Wij Heemstede heeft een aanvraag ingediend voor een subsidie van ongeveer 1,5 miljoen euro (per jaar) voor de komende vier jaar. Gelet op de kwaliteit van de diensten die deze organisatie in het sociaal domein brengt, geeft D66 het werk een dikke voldoende. We gaan akkoord met het verlenen van deze subsidie.
Een beperkt deel van het geld (25.000 euro) is bedoeld voor het financieren van We Heemstede, een platform om vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact te brengen. Met HBB is D66 van mening dat dit bedrag aan de hoge kant hoog is, gegeven dat het bijna alleen organisaties zijn die daar hun vraag publiceren.

Wethouder Sjaak Struijf geeft context bij het wandelgangengerucht dat Wij Heemstede zou werken aan samenvoeging met haar partner in Bloemendaal. Er is inderdaad onderzoek gedaan. Dat gaf aan dat er geen meerwaarde te behalen viel en daarom zijn de gesprekken gestaakt.

Wet verplichte GGZ

Per 1 januari 2020 is de wet Verplichte GGZ van kracht. Deze wet regelt dat mensen met verward gedrag ook thuis verplicht behandeld kunnen worden. Familieleden en andere directbetrokkenen kunnen de burgemeester verzoeken een dergelijke behandeling mogelijk te maken. Dat vergt expertise en een goede organisatie. D66 zal hierover nog nadere vragen stellen. Samen met GroenLinks geven we de wethouder het advies om de burgers van Heemstede hier actief over voor te lichten.

Verkeersveiligheid Kerklaan

Het voormalige politiebureau aan de Kerklaan is bestemd als vervangende locatie voor scholen die gerenoveerd gaan worden. Omwonenden hebben geklaagd over de wijze waarop het parkeren voor bezoekers is geregeld. Ze vrezen overlast en onveilig verkeersgedrag. D66 kan zich vinden in de aanbevelingen naar aanleiding van het parkeeronderzoek, en gaat ervan uit dat de overlast in de praktijk mee zal vallen.

D66 houdt de wethouder wél aan zijn belofte nader onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid op de Kerklaan tussen Provinciënlaan en Raadhuisstraat. De bestaande huidige inrichting zorgt al voor verkeersonveilig gedrag. Als veel jonge fietsers gebruik van deze route maken, zal de veiligheid nog meer onder druk komen te staan. Daar moet de gemeente voor waken.