Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 februari 2020

D66 Scholenreis komt naar Haarlem

Op maandag 24 februari komt Kamerlid Paul van Meenen (D66) naar Haarlem om met geïnteresseerden in gesprek te gaan over de toekomst van ons onderwijssysteem. Van Meenen, die voor zijn Kamerlidmaatschap docent wiskunde en rector was, hoopt de input te kunnen gebruiken voor het onderwijsplan van de partij.
Nieuwe plannen zijn namelijk hard nodig. Hoewel deze regeringsperiode twee miljard euro extra voor het onderwijs is begroot, zijn structurele problemen als het lerarentekort, volle klassen en overbelasting allesbehalve verholpen.
D66 nodigt iedereen van harte uit om deze avond bij te wonen. Met uw feedback hopen we een onderwijsvisie te ontwikkelen die alomvattend, ambitieus en toekomstbestendig is. Nadenken over de toekomst van ons onderwijs hoort in een gevulde schoolaula, in plaats van achter gesloten deuren.

Toegang vrij, graag hier aanmelden: https://d66.nl/agenda/scholenreis-in-haarlem/

Voor vragen: mail Joris Canoy, joriscanoy@gmail.com

NB D66 Heemstede doet ook mee aan de scholenreis, voor vragen: contactpersoon Dana├ź Huijser.