Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 maart 2020

Scholenreis D66 Heemstede krijgt landelijke aandacht

De D66-Scholenreis onder leiding van Tweede Kamerlid Paul van Meenen deed op 24 februari Haarlem aan. Een uitstekende gelegenheid voor D66 Heemstede om aan te sluiten, te luisteren naar en mee te discussiëren over de onderwijsvisie van D66. En ook een mooi moment voor ons om te delen: ons eigen lokale initiatief, met gesprekken met alle scholen in het dorp, is uniek en daarmee mogelijk een inspiratie voor andere afdelingen.

Na een introductie van de voorlopige landelijke onderwijsvisie was er volop ruimte voor vragen en discussie. Het ging onder meer over voorschoolse educatie, over het verminderen van ongelijke kansen, passend en inclusief onderwijs, herverdeling van rijksgelden en hoe de leraar weer eigenaar te maken van zijn of haar eigen onderwijs.

Vragen van bestuurders, directeuren, ouders en lokale politici waren zeer divers: van zorgen over segregatie, werkdruk en toetsingsdrang, al dan niet uitgestelde selectiemomenten na de basisschool, de doorstroming van leerlingen, obstakels tussen de onderwijsniveaus en nog veel meer. Aan het eind van de sessie mochten wij als D66 Heemstede ons tussentijds rapport aan Paul van Meenen overhandigen.

Scholenreis Heemstede

D66 is de partij die staat voor goed onderwijs op alle scholen in Heemstede. In januari 2020 zijn we gestart met Scholenreis D66 Heemstede: een inventarisatie van wensen, behoeften en zorgen die leven bij de scholen in Heemstede. Het doel is een actie-agenda waaraan de scholen input kunnen leveren zowel over landelijke thema’s als de lokale praktijk. Wij beloven dat we deze input bundelen, samen met de scholen van een prioriteitsvolgorde voorzien, en het resultaat via de gemeenteraadsfractie inbrengen in de politiek.

Bijna alle scholen zegden toe ons te willen spreken. We spraken inmiddels zes van de tien basisscholen en twee schoolbesturen. In maart spreken we nog een zevende school, een derde schoolbestuur, en de twee voortgezet onderwijs-scholen in Heemstede. Om de open blik te houden, delen wij de resultaten met alle geïnteresseerde lezers ná de laatste gesprekken.