Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 juli 2020

D66, VVD en CDA: gedegen plan voor afvalinzameling

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces was er veel discussie over het door het college van B&W voorgestelde afvalinzamelingsplan. Het amendement van D66, VVD en CDA werd niet ter tafel gebracht. Een meerderheid van de raad stemde eerder in met een punt van orde om het raadsvoorstel niet in stemming te brengen, maar om het aan te houden.

De werkgroep Merlenhoven is daar teleurgesteld over. Wij begrijpen die teleurstelling: we willen ook geen uitstel, maar er moet wel een goed onderbouwd plan liggen. Daarom onze oproep aan het College: doe je huiswerk en kom in september (vóór de begroting) met een uitgewerkt plan!

Het Haarlems Dagblad plaatste een artikel over de discussie. CDA, VVD en D66 stelden naar aanleiding van dit artikel een gezamenlijke reactie op.