Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 juli 2020

Commissie Samenleving juni: scholen, sport, participatie

Huisvesting Scholen – van Kerklaan naar Meer & Bosch

De raad heeft groen licht gegeven voor een langdurig traject om alle schoolgebouwen in Heemstede te moderniseren en te verduurzamen. Daarvoor is een wissellocatie nodig, waar de scholen tijdelijk worden ondergebracht als hun gebouwen worden opgeknapt. De gemeente heeft daartoe het oude politiebureau aan de Kerklaan gekocht, maar dat blijkt voor een aantal scholen te klein. Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar extra ruimte. Die is gevonden op het terrein van Sein, lokaal bekend als Meer & Bosch. Het Lorentz de Haas-laboratorium (een gemeentelijk monument) kan ook dienen als nieuwe locatie voor de Nicolaas Beetsschool. Het college heeft de commissie Samenleving gevraagd dit traject verder te mogen onderzoeken. Ondanks een kostenoverschrijding zien we meerwaarde: een gemeentelijk monument krijgt een nieuwe bestemming, de oude Nicolaas Beetsschool kan dienen als wissellocatie en verkeerstechnisch is Meer & Bosch voor onze leerlingen veiliger dan de Kerklaan. Kortom, een goed plan. D66 heeft de wethouder de opdracht meegegeven na te denken over de mogelijkheid om de wensen van de naburige Voorwegschool en de Molenwerf in de aanpak mee te nemen. We denken zelf aan een sporthal en/of lokalen die gezamenlijk gebruikt kunnen worden.

Blaashal Alliance

Hockeyclub Alliance heeft de gemeente gevraagd om de aankoop van een blaashal voor te financieren. Deze blaashal biedt de leden van Alliance de mogelijkheid om ook op winterdagen hun sport te beoefenen. Tot nu toe moeten onze hockeyers daarvoor uitwijken naar andere gemeenten. D66 is voor: we hebben sport hoog in het vaandel staan, en bovendien vermindert deze faciliteit het aantal vervoersbewegingen in de regio. Op verzoek van D66 heeft de voorzitter van Alliance aangegeven de hal waar dat mogelijk is ook ter beschikking van derden te stellen.

Participatie

Participatie is voor D66 een speerpunt. We hebben het college de afgelopen twee jaar op de huid gezeten om hiermee aan de slag te gaan. Vorige maand is daar eindelijk een beleid voor gepresenteerd. Helaas eentje waar in onze ogen te weinig duidelijkheid naar de burgers in werd geëtaleerd. Een motie van D66 om duidelijkheid in het beleid aan te brengen heeft het niet gered, doordat de coalitie de gelederen gesloten hield. Wat ons wel is gelukt om de uitleg van dit beleid, de Wegwijzer genaamd, op de politieke agenda te plaatsen. Samen met Groen Links heeft D66 deze wegwijzer tegen het licht gehouden en een voorstel geschreven hoe we denken de gewenste duidelijkheid te gaan bieden. ‘Participatie bij participatie’ dus. Alle partijen in de commissie ondersteunen dit initiatief. De commissie heeft  de wethouder de opdracht gegeven om op basis van onze inbreng een verbeterde Wegwijzer te produceren, zodat de raad hier in september over kan besluiten.