Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 september 2020

Bestuursleden gezocht

In ons vijfkoppig bestuur zijn twee leden (Esther Schnerr en Marijke Mous) aan het eind van hun reglementaire levensduur: twee termijnen van drie jaar. Dus zijn er nieuwe bestuursleden nodig: een voorzitter en een algemeen bestuurslid.

Bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering (ALV). We mikken op de ALV van 2 november – maar de corona-maatregelen bieden helaas geen zekerheid in dat verband. De aanmelding loopt tot en met donderdag 8 oktober. Raadpleeg voor nadere inlichtingen een bestuurslid naar eigen keuze (zie hier). Kandidaten melden zich bij de secretaris.

De tijdsbesteding varieert met de politieke cyclus, maar ga ruwweg uit van een dagdeel per week. Met twee verkiezingen in het verschiet (Tweede Kamer in 2021, Gemeenteraad in 2022) zullen de handen de komende tijd bovengemiddeld uit de mouwen moeten.

Wat is er nodig om bestuurslid te zijn? Lid van D66 zijn, in de gemeente Heemstede wonen, beschikken over de bereidheid, de tijd en het talent om het sociaal-liberale gedachtengoed in de eigen omgeving te helpen uitdragen. Een teamplayer zijn helpt. Van de voorzitter verwachten we voorzittersvaardigheden: een bindende factor zijn voor de leden, het vermogen om een vergadering adequaat voor te zitten (zodat iedereen aan bod komt en toch de vaart erin blijft), de afdeling naar buiten vertegenwoordigen.