Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 november 2020

Gemeente helpt scholen met ventilatiebeleid

Alle schoolgebouwen moeten voldoen aan wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Het kabinet heeft 360 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarmee schoolbesturen en gemeenten aanpassingen aan het ventilatiesysteem in de scholen kunnen aanbrengen.
D66 heeft in een motie het college van B&W opgeroepen om onze scholen actief bij te staan met hun ventilatiebeleid. Deze motie, ondersteund door wethouder Struijf, is door de voltallige raad aangenomen.
Wij zijn blij dat de gemeente deze uitdaging oppakt, zodat leerlingen en leerkrachten met een veilig gevoel naar school kunnen.