Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 december 2020

Onderwijs & cultuur in coronatijd

Als dé onderwijspartij heeft D66 in het kader van de scholenreis het afgelopen jaar gesproken met vertegenwoordigers van alle scholen in Heemstede. Hieruit zijn speerpunten gedestilleerd, om de kwaliteit van het Heemsteedse onderwijs op een nóg hoger plan te brengen. Dat begint bij gemotiveerde en ontspannen leerlingen, die weerbaar en gezond zijn.

Voor kinderen is coronatijd heftig. Kinderen ervaren stress, zeker als hun ouders financiële problemen hebben, en mensen in hun omgeving ziek zijn of overlijden. Kinderen kunnen dit niet goed kanaliseren, nu er na schooltijd weinig meer voor ze te doen is. Voor sommige gezinnen is de weg naar culturele instellingen of openbare sportvoorzieningen ook niet vanzelfsprekend. De activiteiten die via WijHeemstede worden aangeboden bereiken helaas niet alle scholieren. Juist voor die groep willen we graag wat betekenen. Voorlichting over wat er kan is daarbij een eerste stap is.

Daarom vroegen wij wethouder Sjaak Struijf om het aanbod bij die kinderen en hun ouders gericht onder de aandacht te brengen. De wethouder reageerde hier positief op: hij beloofde hier op korte termijn mee aan de slag te gaan. De wethouder gaf ook aan dat de gemeente zich in het kader van het minimabeleid ook actief inzet om financiële drempels weg te nemen, zodat iedereen van dit aanbod kan genieten.

D66 heeft verder de wethouder het idee aan de hand gedaan om de cultuursector te koppelen aan het onderwijs. Veel kunstenaars, musici, theatermakers etc. zitten vanwege coronamaatregelen thuis. D66 vindt dat zij op het gebied van mentale gezondheid en weerbaarheid wat voor onze leerlingen kunnen betekenen. We hopen daarmee zowel de mensen in de cultuursector te helpen én het welbevinden van onze jeugd te dienen. Wethouder Struijf reageerde hier ook positief op. Hij ziet voor de gemeente geen rol als initiator, maar denkt wél na over verlichting van de coronagevolgen voor de Heemsteedse cultuursector. Met hem hopen we dat hier mee een aanzet wordt gegeven voor projecten die een meerwaarde voor de jongeren zijn.