Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 februari 2021

De raad moet door!

Naar aanleiding van een voorval dat plaatsvond tijdens de schorsing van de commissievergadering van 11 februari werd bij de burgemeester melding gedaan door Heemsteeds Burger Belang (HBB), Partij van de Arbeid (PvdA) en GroenLinks (GL) van onheus gedrag en mogelijke integriteitsschending. De coalitiepartijen weigeren sindsdien om verder te vergaderen en gijzelen daarmee het democratische proces, in afwachting van het onderzoek dat burgemeester Astrid Nienhuis heeft gedaan. Zij wil de uiteindelijke bevindingen echter nog niet openbaar maken.

Op de agenda van die commissievergadering stond het omstreden onderwerp van een nieuw afvalinzamelingssysteem. De verschillende partijen verschillen sterk van mening over de beste keuze. De coalitiepartijen wilden deze discussie uitstellen en haalden het punt van de agenda tot groot ongenoegen van de oppositie. In de schorsing werd de voorzitter van de commissievergadering (Olav Lommerse, HBB) daarover aangesproken en voelde zich naar eigen zeggen ‘onheus bejegend’. D66 was niet op het raadhuis en bij het incident aanwezig. Plaatsvervangend voorzitter Antoine Rocourt werd opgeroepen om Lommerse te vervangen. De vergadering werd vrijwel onmiddellijk, met excuses aan alle wachtende insprekers, geschorst. In de pers werd gesproken over ‘ernstige situatie’ die zich had voorgedaan tijdens de vergadering. Burgemeester Nienhuis riep die vrijdagmiddag nog een besloten spoedvergadering bijeen met de fractievoorzitters.

Op de donderdag daarna vond de reguliere raadsvergadering plaats maar deze werd na een kwartier alweer gestopt. De coalitie van HBB, GL en PvdA wilden niet inhoudelijk over welk onderwerp dan ook discussiëren totdat het eerdere incident zou zijn opgelost. D66 liet namens de hele oppositie weten het ‘heel jammer en teleurstellend’ te vinden dat het bestuurlijke en democratische proces in Heemstede op deze wijze een gestopt werd. “Heemstede is één van de drie top gemeenten waar men met plezier woont, er zijn amper problemen en we hebben een sluitende begroting. Het enige issue dat we hebben, creëren we zelf. Dit is een blamage richting de inwoners van Heemstede.” De discussie over het afvalinzamelingssysteem loopt daarmee weer verdere vertraging op, terwijl het juist de coaltie was die in december nog haast wilden maken met een positief besluit over het collegevoorstel voor omgekeerd inzamelen.

Inmiddels zijn we in het voorjaarsreces beland. Er is enkele malen besloten overleg geweest met de verschillende partijen. Burgemeester Astrid Nienhuis heeft onderzoek gedaan naar wat zich heeft voorgedaan, maar wil de bevindingen nog niet openbaar maken. Een gezamelijke verklaring van alle betrokken partijen zou daar belangrijke bijdrage aan hebben kunnen geven. Dat is echter tot nu toe niet gelukt, mede omdat berichten in de pers en sociale media tot irritatie leidden.

De situatie baart D66 grote zorgen gelet op het belang van de gemeente en haar inwoners. De raad, het democratische proces, en daarmee het hele gemeentebestuur wordt door deze kwestie gegijzeld terwijl het steeds onwaarschijnlijker wordt dat de betrokken partijen nader tot elkaar komen. Tenzij er juridische zaken zouden spelen, vinden wij dat het onderzoek openbaar moet worden. De hele kwestie moet gewoon tussen betrokkenen uitgesproken en opgelost moet worden. We moeten door. Een bestuur van een gemeente kan niet stil liggen. We hebben een verantwoordelijkheid.

In verschillende berichten van de andere partijen blijkt dat zij zich willen inzetten voor een goed bestuur in Heemstede en voor het belang van al haar inwoners. Dat lijkt ons vanzelfsprekend. Van verschillende kanten hebben meerdere partijen ook laten weten geen bezwaar te maken tegen openbaarheid van het onderzoeksrapport. Dus wat let de burgemeester dat te doen?

Wat let ons nu gewoon aan de slag te gaan en de commissie en de raadsvergaderingen weer zo snel mogelijk te hervatten? Wat let iedereen te doen wat nodig is voor het goed functioneren van de raad en het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur?