Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 maart 2021

Verder met het afvalbesluit

Als democraten zijn we blij met het bericht van de burgemeester dat de ruziënde partijen bereid zijn over hun schaduw te stappen, en weer willen praten. We betreuren het tijdelijk op slot zetten van de gemeenteraad, maar juichen toe dat er weer wordt vergaderd – iets wat wij steeds gewild hebben.

We betreuren het ook dat de besluitvorming over het belangrijke onderwerp van afvalinzameling ‘gegijzeld’ werd door de coalitiepartijen HBB, GL en PvdA, terwijl de coalitie zelf in december nog had gepleit voor een snelle en voortvarende aanpak. Laten we deze discussie dus met hoge prioriteit weer oppakken. D66 bijt graag de spits af: hierbij ons groene standpunt.

 

 

 

 

 

 

Onze keuze

We kiezen om verschillende inzamelgebieden te identificeren binnen Heemstede. We kiezen voor bronscheiding met een ‘haalsysteem’ in de laagbouw en een ‘brengsysteem’ –of eventueel een nascheiding– in de hoogbouw. In wijken met onvoldoende ruimte voor een extra bak stellen we voor ook een brengsysteem (‘omgekeerd inzamelen’) in te voeren. We gaan voor het voorscheiden van PMD. We zijn geen voorstander van het gebruik van afvalzakken in plaats van rolcontainers.

Het waarom van onze keuze

We willen zo snel mogelijk een halvering van het restafval, dat wil zeggen minder dan 100 kg restafval per persoon per jaar. Dat willen we uit milieuoverwegingen, maar ook omdat de verwerkingskosten blijven stijgen. We streven uiteindelijk naar minder dan 30 kg in 2025. Om dat te bereiken zoeken we naar het meest effectieve afvalinzamelingssysteem.

( lees verder … download pdf )