Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 juni 2017
Sebastiaan Nieuwland lijsttrekker D66 Heemstede tijdens gemeenteraadsverkiezingen 2018

Sebastiaan Nieuwland lijsttrekker D66 Heemstede tijdens gemeenteraadsverkiezingen 2018

Sebastiaan Nieuwland, huidig wethouder namens D66 in het Heemsteedse college, zal D66 vertegenwoordigen als lijsttrekker tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dat hebben de leden van D66 Heemstede onlangs besloten. “Ik ben erg blij met de kans die ik krijg om als lijsttrekker de campagne aan te voeren en voor D66…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 juni 2017
Commissie Samenleving in juni: Paswerk, Vervoer, scholen

Commissie Samenleving in juni: Paswerk, Vervoer, scholen

Aan het begin van de vergadering sprak dhr. Ben Cüsters, bestuurder van schoolbestuur Salomo, in over het ruimtetekort van de Nicolaas Beets-school. Wethouder Nieuwland gaf aan dat er in totaal Heemstede geen tekort aan ruimte is voor onderwijs omdat de Valkenburgschool ruimte over heeft en dat gewerkt wordt aan een beleidsstuk over schoolhuisvesting. We wachten die nota af.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 juni 2017
Commissie Middelen op 14 juni: voorjaars- en kadernota, jaarrekening en strategisch-HRM-beleid

Commissie Middelen op 14 juni: voorjaars- en kadernota, jaarrekening en strategisch-HRM-beleid

De belangrijkste onderwerpen voor deze vergadering waren de financiële nota’s: Voorjaarsnota, Jaarrekening en Kadernota. De Voorjaarsnota geeft de stand van zaken in de lopende begroting plus voorstellen tot wijziging daarvan. Verreweg de belangrijkste betrof het aanzuiveren van een tekort van 9 ton op de verbouwing van de bibliotheek. Daar was al de nodige discussie…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 juni 2017 maandag 12 juni 2017
Ruimte (1) in juni: riolering, verkeer, IJsbaanpadbrug en fietsenstalling

Ruimte (1) in juni: riolering, verkeer, IJsbaanpadbrug en fietsenstalling

Op 8 juni was de eerste van de drie commissies Ruimte van deze maand. Op de agenda stond eerst het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan, dat maar liefst 179 pagina’s besloeg. Met dit plan is verwoord hoe de gemeente (en Bloemendaal) omgaat met de klimaatverandering. Het gaat bijvoorbeeld over hoe je overtollig regenwater tijdelijk in de openbare ruimte…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 juni 2017
Raadsvergadering 1 juni: winkelgebieden, Volmaeckt en Alverna

Raadsvergadering 1 juni: winkelgebieden, Volmaeckt en Alverna

Verbetering winkelgebieden Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de raad de ‘winkelvisie’ en bijbehorende verkeersmaatregelen unaniem aangenomen. Hiermee moet Heemstede ‘florerende en toekomstbestendige winkelgebieden’ krijgen. Het onderzoeksbureau kwam in onze ogen met een goede visie en toonde weer aan dat extra supermarktcapaciteit nodig is om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden. De discussie rond…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 3 juni 2017 donderdag 1 juni 2017 donderdag 20 april 2017
Commissie Middelen van april: vuurwerk, welstand en Big Data

Commissie Middelen van april: vuurwerk, welstand en Big Data

Vuurwerk In deze vergadering spraken we ten eerste over vuurwerk. Op verzoek van D66 had het college een discussiestuk geschreven over de mogelijkheden om vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling te beperken. Die blijken er maar weinig te zijn: de gemeente mag het afsteken van vuurwerk niet verbieden, maar wel eventueel vuurwerkvrije zones instellen. Wat blijkt: overlast wordt vooral veroorzaakt door vuurwerk buiten de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 31 maart 2017 maandag 6 maart 2017
D66 campagnebus met Pia Dijkstra en Sophie in’ t Veld komt op vrijdagochtend 10 maart in Heemstede

D66 campagnebus met Pia Dijkstra en Sophie in’ t Veld komt op vrijdagochtend 10 maart in Heemstede

Op vrijdag 10 maart aanstaande doet de D66 campagnebus rond half 11 ’s ochtends Heemstede aan. Ongeveer een uur lang zullen D66-ers zoals kamerlid Pia Dijkstra en Europarlementariër Sophie in ’t Veld op de Binnenweg flyers uitdelen. Ook voor D66 is de campagne in volle gang. De leden van D66 Heemstede kunt…

Bekijk nieuwsbericht