Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2020 woensdag 9 september 2020 woensdag 22 juli 2020 maandag 20 juli 2020 woensdag 22 juli 2020 maandag 25 mei 2020
D66 bedankt juffen en meesters D66 bedankt scholen

D66 bedankt juffen en meesters

Afgelopen wintermaanden organiseerde D66 de ‘D66 Scholenreis’, een rondgang langs scholen in Nederland, bedoeld om te luisteren naar onderwijsgevend personeel en ouders over wat er beter kan. Ook in Heemstede spraken we met vertegenwoordigers van alle scholen. Dit succesvolle project werd abrupt stilgelegd door de coronacrisis. De scholen gingen dicht, de mensen in de scholen…

Bekijk nieuwsbericht

Afdelingsbestaan op laag pitje

De coronacrisis heeft een grote invloed op ons bestaan. Gezond blijven heeft voor iedereen de hoogste prioriteit. De richtlijnen van het kabinet houden ons thuis, dat heeft ook gevolgen voor de lokale politiek. Tot nader order zijn er geen bijeenkomsten zoals ledenvergaderingen en Frisse Blik-sessies. Het politiek bedrijf staat evenwel niet stil.…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 1 maart 2020 donderdag 6 februari 2020
D66 Scholenreis komt naar Haarlem

D66 Scholenreis komt naar Haarlem

Op maandag 24 februari komt Kamerlid Paul van Meenen (D66) naar Haarlem om met geïnteresseerden in gesprek te gaan over de toekomst van ons onderwijssysteem. Van Meenen, die voor zijn Kamerlidmaatschap docent wiskunde en rector was, hoopt de input te kunnen gebruiken voor het onderwijsplan van de partij. Nieuwe plannen zijn namelijk hard nodig.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 24 januari 2020
Aftrap scholenreis D66 Heemstede D66 Heemstede scholenreis Voorwegschool

Aftrap scholenreis D66 Heemstede

De gemeente Heemstede pakt met het Integraal Huisvestings Plan (IHP) haar verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit en de duurzaamheid van de Heemsteedse schoolgebouwen. D66 kijkt behalve naar de buitenkant ook graag naar de binnenkant: hoe gaat het inhoudelijk met de kwaliteit van het Heemsteeds Primair Onderwijs. Als onderwijspartij staat D66 graag dicht…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 25 januari 2020 vrijdag 10 januari 2020 dinsdag 24 december 2019 maandag 9 december 2019
Cie Samenleving december: belvedère, verkeersveiligheid, bieb, participatiebudget

Cie Samenleving december: belvedère, verkeersveiligheid, bieb, participatiebudget

Belvedère Dit onderwerp werd in de raadsvergadering van november uitermate chaotisch besproken, vooral dankzij de wijze waarop het onderwerp naar voren werd gebracht. In de commissie Samenleving concluderen we dat het proces geen schoonheidsprijs verdient. Integendeel, het is een voorbeeld hoe het níet moet. Een stevige discussie leidt tot het unanieme besluit…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 november 2019
Cie Samenleving November: vuurwerk, bieb, sociaal domein

Cie Samenleving November: vuurwerk, bieb, sociaal domein

Petitie vuurwerkverbod Pim Prins –bekend van Politiek Café Heemstede– heeft namens 208 medeondertekenaars een petitie aangeboden, met als strekking dat de gemeente artikel 2:73 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (“Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.”) moet handhaven. D66…

Bekijk nieuwsbericht