Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 juni 2017
Commissie Middelen op 14 juni: voorjaars- en kadernota, jaarrekening en strategisch-HRM-beleid

Commissie Middelen op 14 juni: voorjaars- en kadernota, jaarrekening en strategisch-HRM-beleid

De belangrijkste onderwerpen voor deze vergadering waren de financiële nota’s: Voorjaarsnota, Jaarrekening en Kadernota. De Voorjaarsnota geeft de stand van zaken in de lopende begroting plus voorstellen tot wijziging daarvan. Verreweg de belangrijkste betrof het aanzuiveren van een tekort van 9 ton op de verbouwing van de bibliotheek. Daar was al de nodige discussie…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 juni 2017 maandag 12 juni 2017
Ruimte (1) in juni: riolering, verkeer, IJsbaanpadbrug en fietsenstalling

Ruimte (1) in juni: riolering, verkeer, IJsbaanpadbrug en fietsenstalling

Op 8 juni was de eerste van de drie commissies Ruimte van deze maand. Op de agenda stond eerst het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan, dat maar liefst 179 pagina’s besloeg. Met dit plan is verwoord hoe de gemeente (en Bloemendaal) omgaat met de klimaatverandering. Het gaat bijvoorbeeld over hoe je overtollig regenwater tijdelijk in de openbare ruimte…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 juni 2017
Raadsvergadering 1 juni: winkelgebieden, Volmaeckt en Alverna

Raadsvergadering 1 juni: winkelgebieden, Volmaeckt en Alverna

Verbetering winkelgebieden Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de raad de ‘winkelvisie’ en bijbehorende verkeersmaatregelen unaniem aangenomen. Hiermee moet Heemstede ‘florerende en toekomstbestendige winkelgebieden’ krijgen. Het onderzoeksbureau kwam in onze ogen met een goede visie en toonde weer aan dat extra supermarktcapaciteit nodig is om het winkelcentrum aantrekkelijk te houden. De discussie rond…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 3 juni 2017 donderdag 1 juni 2017 donderdag 20 april 2017
Commissie Middelen van april: vuurwerk, welstand en Big Data

Commissie Middelen van april: vuurwerk, welstand en Big Data

Vuurwerk In deze vergadering spraken we ten eerste over vuurwerk. Op verzoek van D66 had het college een discussiestuk geschreven over de mogelijkheden om vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling te beperken. Die blijken er maar weinig te zijn: de gemeente mag het afsteken van vuurwerk niet verbieden, maar wel eventueel vuurwerkvrije zones instellen. Wat blijkt: overlast wordt vooral veroorzaakt door vuurwerk buiten de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 31 maart 2017 maandag 6 maart 2017
D66 campagnebus met Pia Dijkstra en Sophie in’ t Veld komt op vrijdagochtend 10 maart in Heemstede

D66 campagnebus met Pia Dijkstra en Sophie in’ t Veld komt op vrijdagochtend 10 maart in Heemstede

Op vrijdag 10 maart aanstaande doet de D66 campagnebus rond half 11 ’s ochtends Heemstede aan. Ongeveer een uur lang zullen D66-ers zoals kamerlid Pia Dijkstra en Europarlementariër Sophie in ’t Veld op de Binnenweg flyers uitdelen. Ook voor D66 is de campagne in volle gang. De leden van D66 Heemstede kunt…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 21 februari 2017
Commissie Ruimte in februari 2017

Commissie Ruimte in februari 2017

Bestemmingsplan Landgoederen & Groene Gebieden De commissie Ruimte besloeg deze maand twee avonden. Op donderdag 17 februari hadden we het vooral over het Bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden, dat over de helft van het Heemsteedse grondgebied gaat. Zo’n bestemmingsplan moet eens per 10 jaar bijgewerkt worden. De vraag was nu of deze versie van 642…

Bekijk nieuwsbericht
Commissie Samenleving van februari

Commissie Samenleving van februari

De aftrap begon met het sociale programma voor statushouders. Hier wordt geregeld hoe statushouders maatschappelijk worden begeleid, bijvoorbeeld met taalcursussen. Deze taalcursussen worden nu gegeven door een grote groep vrijwilligers. Deze groep heeft zich recent georganiseerd in een stichting. D66 heeft het liefst dat alles onder de paraplu van WIJ Heemstede wordt…

Bekijk nieuwsbericht