Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 december 2018
Commissie Middelen van december Photo by Annie Spratt on Unsplash

Commissie Middelen van december

Volgend op de discussie in de commissie Samenleving over de rol van de raad, kwam het college met een informeel voorstel ‘Spelregels Bewonersinitiatieven’. Voor deze participatie-initiatieven is €200.ooo,- gereserveerd in de begroting. In het voorstel werden een heleboel interessante voorbeelden uit heel Nederland gegeven maar een duidelijke keuze werd niet gemaakt. Op nader aandringen bevestigde…

Bekijk nieuwsbericht
Commissie Ruimte december: schaakbordzebra’s, welstand en bebouwde-komgrens

Commissie Ruimte december: schaakbordzebra’s, welstand en bebouwde-komgrens

‘Schaakbordzebra’s’ Tijdens de commissie Ruimte sprak dhr. Janus in, mede namens de visueel gehandicapte inwoner mevr. Bos, over de onlangs aangelegde ‘schaakbordoversteekplaatsen’ op de Binnenweg en Raadhuisstraat die door veel weggebruikers als onduidelijk worden gezien. De Binnenweg is ingericht volgens het shared space-principe wat inhoudt dat weggebruikers rekening moeten houden met elkaar. Maar volgens…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 30 november 2018 woensdag 24 oktober 2018
Commissie Ruimte in oktober: Berkenrode, participatie Havenkwartier en het fietspad door het Vogelpark

Commissie Ruimte in oktober: Berkenrode, participatie Havenkwartier en het fietspad door het Vogelpark

Op donderdag 18 oktober vergaderde de commissie Ruimte over bovenstaande onderwerpen. Berkenrode Voor dit onderwerp hadden zich maar liefst acht insprekers gemeld. De stichting Berkenrode krijgt voorlopig geen toestemming om twee extra woningen te bouwen op het landgoed om daarmee de exploitatie gezond te maken. De commissie (inclusief D66) vond dat…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 oktober 2018
Samenleving in september

Samenleving in september

Er was geen commissievergadering in september maar er waren wel twee informele informatieavonden: op 5 september over RegioRijder en op 11 september over het Integraal Huisvesting Plan (IHP) voor scholen. Regiorijder RegioRijder verzorgt sinds 2017 het Wmo-vervoer in negen gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en…

Bekijk nieuwsbericht
D66-moties ‘Rookvrije Generatie’, ‘Statiegeldglazen’ en ‘Goed Idee’ unaniem aangenomen

D66-moties ‘Rookvrije Generatie’, ‘Statiegeldglazen’ en ‘Goed Idee’ unaniem aangenomen

Afgelopen donderdag 27 september zijn tijdens de raadsvergadering drie moties van D66 unaniem aangenomen: Rookvrije Generatie, die het college oproept om in Heemstede een rookvrije generatie te creëren door te bereiken dat alle kinderopvangcentra, scholen, sportverenigingen, speeltuinen en gemeentelijke gebouwen en buitenruimten daarvan rookvrij worden (plan te downloaden…

Bekijk nieuwsbericht
Raadsvergadering 27 september: blokkade om vernieuwde Vomar tegen te houden van tafel

Raadsvergadering 27 september: blokkade om vernieuwde Vomar tegen te houden van tafel

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van donderdag 27 september is een grote stap gezet in het Vomar-dossier. Alle partijen, op het CDA (om juridisch-technische redenen) na, stemden voor het in stand houden van het vorige jaar goedgekeurde bestemmingsplan Centrum e.o. Hierdoor komt de weg vrij voor Hoorne Vastgoed om een vergunning aan te vragen voor de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 juli 2018 woensdag 11 juli 2018 dinsdag 10 juli 2018 vrijdag 29 juni 2018
Motie Een Rookvrije Generatie

Motie Een Rookvrije Generatie

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni jl. diende D66 Heemstede deze motie in. Uitgangspunt is dat kinderen moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving en dat moet in Heemstede toch mogelijk zijn! Lees alles over deze actie op de Rookvrije Generatie. Tijdens de raadsvergadering van 5 juli a.s. wordt over deze motie gestemd. De volledige…

Bekijk nieuwsbericht

Motie Goed Idee

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni jl. diende D66 Heemstede deze motie in over het benutten van de resterende ideeën uit een andere D66-motie, die van ‘Het Beste Idee van Heemstede’. Er is immers een potje voor burgerparticipatie-initiatieven dat amper gebruikt wordt. Tot het Beste Idee van Heemstede werd in januari het idee uitgeroepen om…

Bekijk nieuwsbericht
Motie Sta op Statiegeld

Motie Sta op Statiegeld

Een van de moties die D66 Heemstede tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 indiende, betreft het invoeren van hardplastic bier- en frisdrankglazen met statiegeld bij Heemsteedse evenementen. Met deze glazen wil D66 de hoeveelheid plastic verminderen. De motie wordt, zoals het er nu naar uitziet, op donderdag 5 juli besproken tijdens een extra raadsvergadering.…

Bekijk nieuwsbericht