Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 juni 2018 vrijdag 15 juni 2018 maandag 23 april 2018 vrijdag 13 april 2018
Commissie Middelen van april: wegen, bruggen en verlichting

Commissie Middelen van april: wegen, bruggen en verlichting

Op de agenda van de commissie Middelen stonden de voorzieningen voor het onderhoud aan de wegen en bruggen en beschoeiingen en het beleidsplan voor de openbare verlichting. Het voorstel om een achterstand als gevolg van de bezuinigingen in de afgelopen jaren weer in te halen werd breed gesteund. De herinrichting (naastliggend fietspad) in plaats van onderhoud…

Bekijk nieuwsbericht
Commissie Samenleving van april: minima en inwonersonderzoek

Commissie Samenleving van april: minima en inwonersonderzoek

Op de agenda van de Commissie Samenleving stond alleen het voorstel om een Minima Effect Rapportage (MER) uit te laten voeren door het Nibud, naar aanleiding van het amendement ‘Beter beeld van het minimabeleid’ door de PvdA tijdens de begrotingsraad afgelopen november. Omdat het college twijfelde over de effectiviteit van het onderzoek zoals dat nu was…

Bekijk nieuwsbericht
Commissie Ruimte van april: SEIN

Commissie Ruimte van april: SEIN

Tijdens de commissie Ruimte van april stond eigenlijk alleen het SEIN-plan op de agenda. SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) wil de huidige polikliniek, die zeer oud en vervallen is, vervangen door nieuwbouw. Dat gebouw komt op de plaats van de kapel Irene, een witgekalkte kapel met een rood dak, die geen monumentenstatus heeft. Omdat er al veel…

Bekijk nieuwsbericht
Schriftelijke vragen over werkzaamheden Lanckhorstlaan

Schriftelijke vragen over werkzaamheden Lanckhorstlaan

Naar aanleiding van nachtelijke werkzaamheden aan de Lanckhorstlaan heeft D66 schriftelijke vragen aan het college gesteld. De antwoorden zijn inmiddels binnen: Steller vragen: D66  Yvette Schul Datum:  6 april 2018 Onderwerp:  wegwerkzaamheden aan de Lanckhorstlaan Wijze van beantwoording: schriftelijk uiterlijke beantwoording:  voor volgende commissie Ruimte Aanleiding …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 april 2018
Raadsleden geïnstalleerd

Raadsleden geïnstalleerd

Op donderdag 29 maart werd de nieuwe gemeenteraad van Heemstede geïnstalleerd. Ook onze fractieleden Sebastiaan Nieuwland, Yvette Schul en Antoine Rocourt legden de belofte af. Dit gebeurde natuurlijk pas nadat alle afzwaaiende raadsleden uitgebreid werden gememoreerd en bedankt door de burgemeester en partijgenoten. Ook kregen twee oudgedienden, Wim Heeremans en Johan Maas, een lintje wegens…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 25 maart 2018 maandag 26 februari 2018 maandag 22 januari 2018 woensdag 17 januari 2018
Installatie burgemeester Astrid Nienhuis

Installatie burgemeester Astrid Nienhuis

Vanavond werd de nieuwe burgemeester van Heemstede, Astrid Nienhuis, geïnstalleerd door Commissaris van de Koning Johan Remkes. Deze installatie werd uitaard vooraf gegaan door het afscheid – op diverse momenten – van nu oud-burgemeester Marianne Heeremans. Astrid Nienhuis is benoemd door de gemeenteraad na een selectieprocedure door een vertrouwenscommissie. Namens de D66-fractie heeft But Klaasen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 november 2017 vrijdag 10 november 2017
Begrotingsraad 2017

Begrotingsraad 2017

Afgelopen donderdag en vrijdag vonden de jaarlijkse ‘Algemene Beschouwingen’ van de Heemsteedse politiek plaats. Dat zijn altijd twee interessante maar ook wel lange dagen voor politici, ambtenaren en pers. Aanleiding is de programmabegroting voor 2018, waarover besloten moet worden. Alle partijen vertellen die dagen wat ze van de begroting en van het huidige beleid vinden en…

Bekijk nieuwsbericht