Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 januari 2019 zaterdag 22 december 2018
Commissie Samenleving van december: Plein1, sociaal domein en peuteropvang

Commissie Samenleving van december: Plein1, sociaal domein en peuteropvang

Op de agenda: verslag Sociaal Domein, Rol van de raad in participatieprojecten, peuteropvang en schoolverzuim. Het hoofdpunt was echter de budgetoverschrijding bij renovatie van de voormalige bibliotheek, nu het multifunctionele Plein1. Overschrijding herbouwkosten Plein1 Iedereen is het erover eens dat het gebouw mooi is geworden. Maar de uiteindelijke kosten blijken nog…

Bekijk nieuwsbericht
Commissie Middelen van december Photo by Annie Spratt on Unsplash

Commissie Middelen van december

Volgend op de discussie in de commissie Samenleving over de rol van de raad, kwam het college met een informeel voorstel ‘Spelregels Bewonersinitiatieven’. Voor deze participatie-initiatieven is €200.ooo,- gereserveerd in de begroting. In het voorstel werden een heleboel interessante voorbeelden uit heel Nederland gegeven maar een duidelijke keuze werd niet gemaakt. Op nader aandringen bevestigde…

Bekijk nieuwsbericht
Commissie Ruimte december: schaakbordzebra’s, welstand en bebouwde-komgrens

Commissie Ruimte december: schaakbordzebra’s, welstand en bebouwde-komgrens

‘Schaakbordzebra’s’ Tijdens de commissie Ruimte sprak dhr. Janus in, mede namens de visueel gehandicapte inwoner mevr. Bos, over de onlangs aangelegde ‘schaakbordoversteekplaatsen’ op de Binnenweg en Raadhuisstraat die door veel weggebruikers als onduidelijk worden gezien. De Binnenweg is ingericht volgens het shared space-principe wat inhoudt dat weggebruikers rekening moeten houden met elkaar. Maar volgens…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 30 november 2018 woensdag 24 oktober 2018
Commissie Ruimte in oktober: Berkenrode, participatie Havenkwartier en het fietspad door het Vogelpark

Commissie Ruimte in oktober: Berkenrode, participatie Havenkwartier en het fietspad door het Vogelpark

Op donderdag 18 oktober vergaderde de commissie Ruimte over bovenstaande onderwerpen. Berkenrode Voor dit onderwerp hadden zich maar liefst acht insprekers gemeld. De stichting Berkenrode krijgt voorlopig geen toestemming om twee extra woningen te bouwen op het landgoed om daarmee de exploitatie gezond te maken. De commissie (inclusief D66) vond dat…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 oktober 2018
Samenleving in september

Samenleving in september

Er was geen commissievergadering in september maar er waren wel twee informele informatieavonden: op 5 september over RegioRijder en op 11 september over het Integraal Huisvesting Plan (IHP) voor scholen. Regiorijder RegioRijder verzorgt sinds 2017 het Wmo-vervoer in negen gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en…

Bekijk nieuwsbericht
D66-moties ‘Rookvrije Generatie’, ‘Statiegeldglazen’ en ‘Goed Idee’ unaniem aangenomen

D66-moties ‘Rookvrije Generatie’, ‘Statiegeldglazen’ en ‘Goed Idee’ unaniem aangenomen

Afgelopen donderdag 27 september zijn tijdens de raadsvergadering drie moties van D66 unaniem aangenomen: Rookvrije Generatie, die het college oproept om in Heemstede een rookvrije generatie te creëren door te bereiken dat alle kinderopvangcentra, scholen, sportverenigingen, speeltuinen en gemeentelijke gebouwen en buitenruimten daarvan rookvrij worden (plan te downloaden…

Bekijk nieuwsbericht
Raadsvergadering 27 september: blokkade om vernieuwde Vomar tegen te houden van tafel

Raadsvergadering 27 september: blokkade om vernieuwde Vomar tegen te houden van tafel

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van donderdag 27 september is een grote stap gezet in het Vomar-dossier. Alle partijen, op het CDA (om juridisch-technische redenen) na, stemden voor het in stand houden van het vorige jaar goedgekeurde bestemmingsplan Centrum e.o. Hierdoor komt de weg vrij voor Hoorne Vastgoed om een vergunning aan te vragen voor de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 juli 2018 woensdag 11 juli 2018 dinsdag 10 juli 2018 vrijdag 29 juni 2018
Motie Een Rookvrije Generatie

Motie Een Rookvrije Generatie

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni jl. diende D66 Heemstede deze motie in. Uitgangspunt is dat kinderen moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving en dat moet in Heemstede toch mogelijk zijn! Lees alles over deze actie op de Rookvrije Generatie. Tijdens de raadsvergadering van 5 juli a.s. wordt over deze motie gestemd. De volledige…

Bekijk nieuwsbericht