Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 oktober 2018
D66-moties ‘Rookvrije Generatie’, ‘Statiegeldglazen’ en ‘Goed Idee’ unaniem aangenomen

D66-moties ‘Rookvrije Generatie’, ‘Statiegeldglazen’ en ‘Goed Idee’ unaniem aangenomen

Afgelopen donderdag 27 september zijn tijdens de raadsvergadering drie moties van D66 unaniem aangenomen: Rookvrije Generatie, die het college oproept om in Heemstede een rookvrije generatie te creëren door te bereiken dat alle kinderopvangcentra, scholen, sportverenigingen, speeltuinen en gemeentelijke gebouwen en buitenruimten daarvan rookvrij worden (plan te downloaden…

Bekijk nieuwsbericht
Raadsvergadering 27 september: blokkade om vernieuwde Vomar tegen te houden van tafel

Raadsvergadering 27 september: blokkade om vernieuwde Vomar tegen te houden van tafel

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van donderdag 27 september is een grote stap gezet in het Vomar-dossier. Alle partijen, op het CDA (om juridisch-technische redenen) na, stemden voor het in stand houden van het vorige jaar goedgekeurde bestemmingsplan Centrum e.o. Hierdoor komt de weg vrij voor Hoorne Vastgoed om een vergunning aan te vragen voor de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 17 juli 2018 woensdag 11 juli 2018 dinsdag 10 juli 2018 vrijdag 29 juni 2018
Motie Een Rookvrije Generatie

Motie Een Rookvrije Generatie

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni jl. diende D66 Heemstede deze motie in. Uitgangspunt is dat kinderen moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving en dat moet in Heemstede toch mogelijk zijn! Lees alles over deze actie op de Rookvrije Generatie. Tijdens de raadsvergadering van 5 juli a.s. wordt over deze motie gestemd. De volledige…

Bekijk nieuwsbericht

Motie Goed Idee

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni jl. diende D66 Heemstede deze motie in over het benutten van de resterende ideeën uit een andere D66-motie, die van ‘Het Beste Idee van Heemstede’. Er is immers een potje voor burgerparticipatie-initiatieven dat amper gebruikt wordt. Tot het Beste Idee van Heemstede werd in januari het idee uitgeroepen om…

Bekijk nieuwsbericht
Motie Sta op Statiegeld

Motie Sta op Statiegeld

Een van de moties die D66 Heemstede tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 indiende, betreft het invoeren van hardplastic bier- en frisdrankglazen met statiegeld bij Heemsteedse evenementen. Met deze glazen wil D66 de hoeveelheid plastic verminderen. De motie wordt, zoals het er nu naar uitziet, op donderdag 5 juli besproken tijdens een extra raadsvergadering.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 juni 2018 maandag 23 april 2018 vrijdag 13 april 2018
Commissie Middelen van april: wegen, bruggen en verlichting

Commissie Middelen van april: wegen, bruggen en verlichting

Op de agenda van de commissie Middelen stonden de voorzieningen voor het onderhoud aan de wegen en bruggen en beschoeiingen en het beleidsplan voor de openbare verlichting. Het voorstel om een achterstand als gevolg van de bezuinigingen in de afgelopen jaren weer in te halen werd breed gesteund. De herinrichting (naastliggend fietspad) in plaats van onderhoud…

Bekijk nieuwsbericht
Commissie Samenleving van april: minima en inwonersonderzoek

Commissie Samenleving van april: minima en inwonersonderzoek

Op de agenda van de Commissie Samenleving stond alleen het voorstel om een Minima Effect Rapportage (MER) uit te laten voeren door het Nibud, naar aanleiding van het amendement ‘Beter beeld van het minimabeleid’ door de PvdA tijdens de begrotingsraad afgelopen november. Omdat het college twijfelde over de effectiviteit van het onderzoek zoals dat nu was…

Bekijk nieuwsbericht
Commissie Ruimte van april: SEIN

Commissie Ruimte van april: SEIN

Tijdens de commissie Ruimte van april stond eigenlijk alleen het SEIN-plan op de agenda. SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) wil de huidige polikliniek, die zeer oud en vervallen is, vervangen door nieuwbouw. Dat gebouw komt op de plaats van de kapel Irene, een witgekalkte kapel met een rood dak, die geen monumentenstatus heeft. Omdat er al veel…

Bekijk nieuwsbericht