Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018 dinsdag 10 juli 2018 vrijdag 29 juni 2018
Motie Een Rookvrije Generatie

Motie Een Rookvrije Generatie

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni jl. diende D66 Heemstede deze motie in. Uitgangspunt is dat kinderen moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving en dat moet in Heemstede toch mogelijk zijn! Lees alles over deze actie op de Rookvrije Generatie. Tijdens de raadsvergadering van 5 juli a.s. wordt over deze motie gestemd. De volledige…

Bekijk nieuwsbericht

Motie Goed Idee

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni jl. diende D66 Heemstede deze motie in over het benutten van de resterende ideeën uit een andere D66-motie, die van ‘Het Beste Idee van Heemstede’. Er is immers een potje voor burgerparticipatie-initiatieven dat amper gebruikt wordt. Tot het Beste Idee van Heemstede werd in januari het idee uitgeroepen om…

Bekijk nieuwsbericht
Motie Sta op Statiegeld

Motie Sta op Statiegeld

Een van de moties die D66 Heemstede tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2018 indiende, betreft het invoeren van hardplastic bier- en frisdrankglazen met statiegeld bij Heemsteedse evenementen. Met deze glazen wil D66 de hoeveelheid plastic verminderen. De motie wordt, zoals het er nu naar uitziet, op donderdag 5 juli besproken tijdens een extra raadsvergadering.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 juni 2018 maandag 23 april 2018 vrijdag 13 april 2018
Commissie Middelen van april: wegen, bruggen en verlichting

Commissie Middelen van april: wegen, bruggen en verlichting

Op de agenda van de commissie Middelen stonden de voorzieningen voor het onderhoud aan de wegen en bruggen en beschoeiingen en het beleidsplan voor de openbare verlichting. Het voorstel om een achterstand als gevolg van de bezuinigingen in de afgelopen jaren weer in te halen werd breed gesteund. De herinrichting (naastliggend fietspad) in plaats van onderhoud…

Bekijk nieuwsbericht
Commissie Samenleving van april: minima en inwonersonderzoek

Commissie Samenleving van april: minima en inwonersonderzoek

Op de agenda van de Commissie Samenleving stond alleen het voorstel om een Minima Effect Rapportage (MER) uit te laten voeren door het Nibud, naar aanleiding van het amendement ‘Beter beeld van het minimabeleid’ door de PvdA tijdens de begrotingsraad afgelopen november. Omdat het college twijfelde over de effectiviteit van het onderzoek zoals dat nu was…

Bekijk nieuwsbericht
Commissie Ruimte van april: SEIN

Commissie Ruimte van april: SEIN

Tijdens de commissie Ruimte van april stond eigenlijk alleen het SEIN-plan op de agenda. SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) wil de huidige polikliniek, die zeer oud en vervallen is, vervangen door nieuwbouw. Dat gebouw komt op de plaats van de kapel Irene, een witgekalkte kapel met een rood dak, die geen monumentenstatus heeft. Omdat er al veel…

Bekijk nieuwsbericht
Schriftelijke vragen over werkzaamheden Lanckhorstlaan

Schriftelijke vragen over werkzaamheden Lanckhorstlaan

Naar aanleiding van nachtelijke werkzaamheden aan de Lanckhorstlaan heeft D66 schriftelijke vragen aan het college gesteld. De antwoorden zijn inmiddels binnen: Steller vragen: D66  Yvette Schul Datum:  6 april 2018 Onderwerp:  wegwerkzaamheden aan de Lanckhorstlaan Wijze van beantwoording: schriftelijk uiterlijke beantwoording:  voor volgende commissie Ruimte Aanleiding …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 april 2018
Raadsleden geïnstalleerd

Raadsleden geïnstalleerd

Op donderdag 29 maart werd de nieuwe gemeenteraad van Heemstede geïnstalleerd. Ook onze fractieleden Sebastiaan Nieuwland, Yvette Schul en Antoine Rocourt legden de belofte af. Dit gebeurde natuurlijk pas nadat alle afzwaaiende raadsleden uitgebreid werden gememoreerd en bedankt door de burgemeester en partijgenoten. Ook kregen twee oudgedienden, Wim Heeremans en Johan Maas, een lintje wegens…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 25 maart 2018