Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

D66 Scholenreis in Haarlem

Maandag 24 februari 2010, Haarlem

D66 luistert in heel het land naar docenten en ouders en alle andere mensen die het onderwijs ter harte gaat.

zie https://heemstede.d66.nl/?p=3860&preview=true

 

24 februari

18:30h

Aula, Stedelijk Gymnasium, Prinsenhof 3, 2011TR Haarlem.

Thema

goed en toegankelijk onderwijs

Onderwijs heeft voor D66 van oudsher een hoge prioriteit. Onderwijs zorgt voor gelijke kansen en is de motor van duurzame economische groei. De gemeente heeft geen in-vloed op de kwaliteit van het onderwijs maar moet wel zorgen voor goede omstandighe-den zoals de schoolgebouwen en een veilige omgeving. Waar nodig en mogelijk moet de gemeente goed onderwijs en kansen voor alle leerlingen bevorderen.

Lees meer