Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Ledenvergadering

maandag 29 november, digitaal

De vergadering vindt digitaal plaats.

Agenda:

1 opening + mededelingen

2 verslag ALV 11 oktober; doel: bespreken + vaststellen.

3 verkiezingsprogramma; doel: bespreken + vaststellen.

4 politieke actualiteiten – het woord is aan de fractie.

5 coalitieonderhandelingsbegeleidingscommissie; ter informatie.

6 campagneplan; ter bespreking.

7 wvttk

8 rondvraag

29 november

2000h