Steun ons en help Nederland vooruit

Fractievergaderingen

De fractie vergadert twee keer per maand: op maandag in de week van de raadscommissievergaderingen, en op dinsdag in de week van de raadsvergadering. De vergaderingen beginnen om acht uur ’s avonds en vinden plaats in het raadhuis. Zie de agenda voor de datum van de eerstvolgende vergaderingen.

Fractievergaderingen zijn grotendeels openbaar, maar sommige onderwerpen zijn besloten. Wie een fractievergadering wil bijwonen is van harte welkom. Bezoekers kunnen zich het beste per email aanmelden – soms vergaderen we op een ander tijdstip of op een andere locatie.

Laatst gewijzigd op 21 november 2019