Steun ons en help Nederland vooruit

Meedenken, meepraten

Een politieke partij kan niet zonder frisse ideeën en de inbreng van mensen met verstand van zaken. Heb u een idee, een gedachte, een mening over zaken in de gemeente Heemstede? Kom dan eens langs op de fractievergadering of afdelingsvergadering.

Veel mensen hebben, vanuit beroep of hobby, veel kennis van bepaalde onderwerpen: zorg, architectuur, verkeerskunde, onderwijs, enzovoorts. Wie veel ergens van weet, heeft soms ook het gevoel dat hij weet hoe het beter zou moeten. Kortom, zo iemand ‘wil iets in de politiek’ met zijn kennis.

D66 Heemstede verwelkomt mensen die hun kennis ter beschikking stellen. Wij proberen kennis onder de leden nuttig in te zetten. We proberen dat op concrete wijze te doen, met een duidelijk doel, zodat er geen inspanning voor niets wordt gedaan. Daarom zetten wij geregeld dossierteams op, teams van deskundige leden die de opdracht krijgen een specifiek politieke kwestie op te lossen. Als de ontwikkelde oplossing goed is, gaat de partij daar ook echt politiek de boer mee op.

Voor de teams die wij in de toekomst gaan opzoeken, zoekt D66 geregeld naar mensen met kennis op specifieke gebieden. Het is niet altijd makkelijk die te vinden, omdat wij natuurlijk niet van al onze leden kunnen weten waar zij allemaal verstand van hebben.

De fractie kan de specifieke kennis bij de leden benutten wanneer zij over een onderwerp vragen heeft.

U kunt u natuurlijk ook bellen of e-mailen naar de secretaris van het bestuur. Wij houden een dossier bij van leden die een bijdrage willen leveren.

 

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018