Steun ons en help Nederland vooruit

Jan Duinker

Lid gemeenteraad, lid commissie Samenleving.

60 jaar

Ik ben Jan Duinker. Heemstede en ik hebben al bijna veertig jaar een gemeenschappelijke historie. Ik vind het een voorrecht om, samen met mijn partner en kinderen, in onze Heerlijkheid te mogen verblijven en te genieten van mens en omgeving. Als raadslid van D66 heb ik de mogelijkheid om iets voor Heemstede en haar bewoners terug te doen.

Mijn ideale samenleving is er een waar ieder zijn kwaliteiten mag en kan ontplooien. Geen onnodige overheidsbemoeienis, prestaties mogen beloond worden en een warme sociale deken voor degene die het echt nodig hebben. Ik ben Europeaan en zie graag een nieuwe Thorbecke opstaan. Kortom welke partij zou mij dan beter passen dan D66.

Ondanks dat ik een vergaande Europese integratie als een groot goed zie pleit ik voor een lokaal herkenbaar en aanspreekbaar bestuur. Geen one-issue partij maar een die betrokkenen betrekt en alle belangen afwegend een keuze maakt. D66 is dus ook dé lokale partij.

Ik heb een ruime ervaring op het gebied van veiligheid, zo ook in Heemstede waar ik bijna 15 jaar als politiemens heb gediend. Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan bij gemeentes, de provincies en ministeries. Als directeur van Het Veiligheidscollectief ben ik ondernemer en ken de behoeftes van onze middenstand en bedrijven.

Deze ervaring, kennis en netwerk stel ik graag ter beschikking aan de bewoners van de gemeente Heemstede.

Meer van Jan Duinker
Geen one-issue partij maar een die betrokkenen betrekt en alle belangen afwegend een keuze maakt. D66 is dus ook dé lokale partij.