Steun ons en help Nederland vooruit

Reinier ter Kuile

Lid

Sinds 2016 ben ik weer lid van D66 na een pauze van circa 10 jaar. Daarvoor was ik ook lid en sinds 1998 actief in Heemstede onder meer als voorzitter D66 Heemstede en als een soort schaduwraadslid. Het valt mij elke keer weer op als ik over een politieke oplossing voor probleem zit te denken, dat ik altijd weer uit kom bij D66. Positieve standpunten die vooral uitgaan van wat een ieder zelf kan en wil, die accepteren dat niet iedereen hetzelfde denkt, maar dat we wel samen leven en dus met elkaar tot oplossingen moeten komen. Niet klagen over anderen maar zelf verantwoordelijkheid pakken.

We staan nog aan een begin van mooie periode waarin de inwoners van Heemstede steeds meer de mogelijkheid krijgen samen zaken voor elkaar te krijgen. De overheid, de gemeente geven de inwoners steeds meer de ruimte om zelf zaken die ze belangrijk vinden te realiseren, met support van diezelfde gemeente. Denk recent aan het Havenlab. Deze verandering van mindset moet nu ook wel plaatsvinden want die gemeente heeft er steeds meer taken bij gekregen die haar inwoners direct raken en waarbij maatwerk essentieel is. Er is geen standaardoplossing voor hel verschillende vraagstukken. Oplossingen moeten in de buurt met alle direct betrokkenen, burgers en instanties, worden bedacht en uitgevoerd, zo heb je draagvlak en een basis voor succes. En gemeentegrenzen mogen nooit een barrière zijn voor het komen tot een oplossing, dan moet je inzetten op samenwerking.

In het dagelijks leven help ik zorgaanbieders en gemeenten met het oplossen van gemeenschappelijke gevoelde problemen in het sociaal domein. Ik ben iemand die partijen bij elkaar weet te brengen en verbind, waarbij mijn creativiteit en internationale ervaringen mij helpen om vernieuwende ideeën in te brengen.

Meer van Reinier ter Kuile