Steun ons en help Nederland vooruit

Esther Schnerr

Voorzitter

Heemstede

De Engelse diplomaat James Bryce zei: “Geen enkele regeringsvorm vraagt zo veel van zijn burgers als een democratie en geen enkele geeft zoveel terug”.

Het tweede deel van deze uitspraak heb ik jarenlang ervaren; het eerste deel heb ik vooral aan anderen overgelaten. Daarom vind ik het een voorrecht nu op lokaal niveau mijn steentje bij te kunnen dragen. En iedereen die dit leest druk ik op het hart: beschouw democratie en vrijheid niet als vanzelfsprekendheden! Ze vragen zorg en onderhoud, maar ze zijn het waard.

Meer van Esther Schnerr