Steun ons en help Nederland vooruit

Ik ben sinds 2009 lid van D66. Daarvoor was ik wel in de politiek geïnteresseerd, maar had ik mijn plek nog niet gevonden. Tot ik me op zeker moment ging verdiepen in de partijprogramma’s en ik erachter kwam dat de meeste standpunten van D66 ook de mijne waren. Het feit dat D66 vooral kijkt naar wat mensen wel, in plaats van wat ze niet kunnen, spreekt mij bijzonder aan. Tegelijkertijd geloof ik dat wij als klein, exporterend land beter af zijn in een samenwerkend Europees verband.
Ik heb een aantal jaren in het afdelingsbestuur gezeten en ben van 2014 tot 2019 raadslid geweest. Ik wilde graag raadslid worden omdat gemeentepolitiek heel concreet is en direct invloed heeft op mensen. Tegen mensen die klagen over ‘de overheid’ en roepen wat ‘ze’ moeten doen, zeg ik: als je vindt dat het anders moet, help dan mee om het voor elkaar te krijgen!

De gemeentepolitiek staat nog te ver van de mensen af. Ik denk dat we nog beter moeten uitleggen waarom we wat doen. Concreter zijn. Minder jargon, meer herhaling. Manieren zoeken om mensen die dat willen te betrekken, waarbij wij als raad het algemeen belang vooral voor ogen moeten houden. Ook wil ik dat Heemstede groen en open blijft, met veel speel- en wandelruimte maar toch met woningen die voor iedereen bereikbaar zijn. En ik maak mij hard voor het behoud van onze voorzieningen zoals het zwembad en de bibliotheek. Een heel belangrijk punt voor mij is duurzaamheid. We moeten samen zorgen voor onze planeet, met alle technologische kennis waar we over beschikken maar ook door actief ons gedrag aan te passen. Minder spullen kopen, minder verpakkingen, minder plastic, natuurlijke producten en afval scheiden zodat het hergebruikt kan worden.

In het dagelijks leven ben ik communicatieadviseur en tekstschrijver. In het weekend ben ik vaak op het hockeyveld te vinden om te hockeyen, te coachen of te fluiten.

Meer van Yvette Schul