Steun ons en help Nederland vooruit

Yvette Schul

Lid Commissie Ruimte, lid Rekenkamercommissie, plv. lid Commissie Samenleving, fractiesecretaris

Heemstede

Ik ben sinds 2009 lid van D66 en sinds 2014 raadslid. Daarvoor was ik altijd politiek geïnteresseerd maar had mijn plek nog niet gevonden. Tot ik me op zeker moment ging verdiepen in de partijprogramma’s en ik erachter kwam dat de meeste standpunten van D66 ook de mijne waren. Het feit dat D66 vooral kijkt naar wat mensen wel, in plaats van wat ze niet kunnen, spreekt mij bijzonder aan. Tegelijkertijd geloof ik dat wij als klein, exporterend land beter af zijn in een samenwerkend Europees verband. Ik wilde graag raadslid worden omdat gemeentepolitiek heel concreet is en direct invloed heeft op mensen. Tegen mensen die klagen over ‘de overheid’ en roepen wat ‘ze’ moeten doen, zeg ik: als je vindt dat het anders moet, help dan mee om het voor elkaar te krijgen!

De gemeentepolitiek staat nog te ver van de mensen af. Ik denk dat we nog beter moeten uitleggen waarom we wat doen. Concreter zijn. Minder jargon, meer herhaling. Ook wil ik dat Heemstede groen en open blijft, met weinig hoogbouw en veel speel- en wandelruimte. En ik maak mij hard voor het behoud van onze voorzieningen zoals het zwembad en de bibliotheek. 

In het dagelijks leven ontwikkel ik websites, schrijf ik teksten en geef communicatieadviezen. In het weekend ben ik vaak op het hockeyveld te vinden om te hockeyen, te coachen of te fluiten.

Meer van Yvette Schul