Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie D66 Heemstede

De fractie vergadert twee keer per maand: op maandag (als voorbereiding op de commissievergaderingen) en op dinsdag (als voorbereiding op de raadsvergadering). Kijk in de agenda van de gemeente Heemstede voor de datum van de eerstvolgende vergadering. De fractievergaderingen zijn openbaar, maar sommige onderwerpen zijn besloten. Wie een fractievergadering wil bijwonen is van harte welkom maar het…

Bestuur D66 Heemstede

Wie contact met het bestuur wil, kan het beste een mail sturen aan de secretaris.