Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie D66 Heemstede

De fractie vergadert twee keer per maand: op maandag (als voorbereiding op de commissievergaderingen) en op dinsdag (als voorbereiding op de raadsvergadering). Kijk in de agenda van de gemeente Heemstede voor de datum van de eerstvolgende vergadering. De fractievergaderingen zijn openbaar, maar sommige onderwerpen zijn besloten. Wie een fractievergadering wil bijwonen is van harte welkom maar het wordt op prijs gesteld als u zich van te voren aanmeldt bij de secretaris.

 

Yvette Schul

Yvette Schul

Lid Commissie Ruimte, lid Rekenkamercommissie, plv. lid Commissie Samenleving, fractiesecretaris

Bert van der Linden

Bert van der Linden

Lid Commissie Samenleving

But Klaasen

But Klaasen

Fractievoorzitter, lid Commissie Ruimte

Harry van Zon

Harry van Zon

Lid Commissie Middelen, voorzitter Commissie Ruimte, lid raadswerkgroep Burgerparticipatie

Wouter Kleijer

Wouter Kleijer

Lid Commissie Samenleving, lid Commissie Middelen, plaatsvervangend lid Commissie Ruimte en lid Auditcommissie