Steun ons en help Nederland vooruit

Fractie D66 Heemstede

De fractie vergadert twee keer per maand: op maandag (als voorbereiding op de commissievergaderingen) en op dinsdag (als voorbereiding op de raadsvergadering). Kijk in de agenda van de gemeente Heemstede voor de datum van de eerstvolgende vergadering. De fractievergaderingen zijn openbaar, maar sommige onderwerpen zijn besloten. Wie een fractievergadering wil bijwonen is van harte welkom maar het wordt op prijs gesteld als u zich van te voren aanmeldt bij de secretaris.

 

Sebastiaan Nieuwland

Sebastiaan Nieuwland

(Demissionair) wethouder gemeente Heemstede met als portefeuille ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, onderwijs, economische zaken en toerisme relatieregie, sport, recreatie, reiniging en duurzaamheid;tevens fractievoorzitter.

Yvette Schul

Yvette Schul

Lid Commissie Ruimte, lid Rekenkamercommissie, plv. lid Commissie Samenleving, plv. lid Commissie Middelen, fractiesecretaris

Antoine Rocourt

Antoine Rocourt

Lid Commissie Samenleving, plv. lid Commissie Ruimte, plv. lid Commissie Middelen, lid Auditcommissie