Steun ons en help Nederland vooruit

Raadscommissies

Er zijn diverse raadscommissies in Heemstede, die de besluiten voor de Raadsvergadering voorbereiden en andere zaken behartigen. In deze commissies hebben leden van de gemeenteraad zitting. Namens D66 zijn dat de volgende fractieleden:

Commissie Samenleving

Namens D66 zit Jan Duinker in de commissie Samenleving.  De commissie Samenleving vergadert maandelijks op een dinsdag.

Commissie Middelen

Namens D66 zit Antoine Rocourt in de commissie Middelen.  De commissie Middelen vergadert maandelijks op een woensdag.

Commissie Ruimte

Namens D66 zitYvette Schul in de commissie Ruimte. De commissie Ruimte vergadert maandelijks op een donderdag.

Agendacommissie (Presidium)

Namens D66 is fractievoorzitter Antoine Rocourt lid van de Agendacommissie.

Rekenkamercommissie

Namens D66 is Yvette Schul lid van de Rekenkamercommissie.

Auditcommissie

Namens D66 is Antoine Rocourt lid van de auditcommissie.

Werkgroep Jeugd

Yvette Schul is voorzitter van deze raadswerkgroep.

Vergaderdata en audioverslagen

Kijk voor een overzicht van de vergaderdata op de site van de gemeente. Hierop zijn ook de audioverslagen te beluisteren en binnenkort de videoverslagen.

Laatst gewijzigd op 31 mei 2019