Steun ons en help Nederland vooruit

Raadscommissies

Er zijn diverse raadscommissies in Heemstede, die de besluiten voor de Raadsvergadering voorbereiden en andere zaken behartigen. In deze commissies hebben leden van de gemeenteraad zitting. Namens D66 zijn dat de volgende fractieleden:

Commissie Samenleving

Namens D66 zitten Wouter Kleijer en Bert van der Linden in de commissie Samenleving. Yvette Schul is plaatsvervangend lid. De commissie Samenleving vergadert maandelijks op een dinsdag.

Commissie Middelen

Namens D66 zitten Harry van Zon en Wouter Kleijer in de commissie Middelen. But Klaasen is plaatsvervangend lid. De commissie Middelen vergadert maandelijks op een woensdag.

Commissie Ruimte

Voorzitter van deze commissie is Harry van Zon. Namens D66 zitten Yvette Schul en But Klaasen in de commissie Ruimte. Plaatsvervangend lid is Wouter Kleijer. De commissie Ruimte vergadert maandelijks op een donderdag.

Agendacommissie (Presidium)

Namens D66 is fractievoorzitter But Klaasen lid van de Agendacommissie.

Rekenkamercommissie

Namens D66 is Yvette Schul lid van de Rekenkamercommissie.

Auditcommissie

Namens D66 is Wouter Kleijer lid van de auditcommissie.

Algemeen Bestuur van Paswerk

Niemand van D66 is lid van dit algemeen bestuur.

Vergaderdata

Kijk voor een overzicht van de vergaderdata op de site van de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018