Steun ons en help Nederland vooruit

De Richtingwijzers van D66

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Die geven richting aan het denken en de ideeënvorming binnen de partij, zonder dat ze de status van dogmatische waarheden hebben. De richtingwijzers zijn:

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.

2. Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

3. Beloon prestatie en deel de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.

4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. 

Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar onze landelijke website.

Laatst gewijzigd op 17 november 2019