Steun ons en help Nederland vooruit

Circulaire economie: afval als grondstof

D66 zet in op een afvalinzamelingssysteem dat zo min mogelijk restafval en zo zuiver mogelijk gescheiden afvalstromen oplevert. We willen de activiteiten voortzetten die het scheiden en hergebruik van afval promoten, zoals de Grondstofkar en de textielinzameling door MeerGoed.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018