Steun ons en help Nederland vooruit

Extra ondersteuning

Om kinderen een goede start te geven is soms extra ondersteuning nodig. D66 wil dat de gemeente voor kinderen – altijd in overleg met de school – faciliteiten biedt om mee te kunnen met leeftijdsgenoten: denk aan logopedie, dyslexie-screening en de inzet van combifunctionarissen voor motorische remedial teaching.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018