Steun ons en help Nederland vooruit

Geen verhoging van de OZB

D66 is – afgezien van prijsindexatie – tegen verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB), tenzij we gedwongen worden door bezuinigingen door het Rijk. De riool- en afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018